POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Indexable Inserts

PRODUCT CATALOGUE PAFANA 07/2020

Indexable inserts page no. 244-395 – file pdf. To download (11,7 mb.)

INDEXABLE INSERTS OF PAFANA.

indexable inserts of PAFANA for turning – negative

selection of chipbreakers and grades of PAFANA indexable inserts – turning – negative

indexable inserts of PAFANA – classification of chipbreakers  – application

indexable inserts of PAFANA – chipbreakers – application – grade of cemented carbide – cutting speeds – Vc

indexable inserts of PAFANA – grade of cemented carbide – range of application

indexable inserts of PAFANA – turning – negative inserts

assortment index / page No. in catalogue

CNMX  12 04 04  SPP    258

CNMX  12 04 08  SPP     258

CNMG  12 04 04  DSP     258

CNMG  12 04 08  DSP     258

CNMG  12 04 04  SSP     258

CNMG  12 04 08  SSP     258

CNMG  12 04 12  SSP     258

CNMG  12 04 04  SS       258

CNMG  12 04 08  SS       258

CNMG  12 04 12  SS       258

CNMG  12 04 08  ZSP     258

CNMG  12 04 12  ZSP     258

CNMG  16 06 08  ZSP     258

CNMG  16 06 12  ZSP      258

CNMG  19 06 12  ZSP      258

CNMG  19 06 16  ZSP       258

CNMG  12 04 08  ZSS      258

CNMG  12 04 12  ZSS       258

CNMM  19 06 12  ZS         258

CNMM  19 06 16  ZS         258

CNMM  19 06 16  SN-ZS1  258

CNMM  19 06 24  SN-ZS1  258

CNMM  25 07 24  SN-ZS1  258

CNMM  25 09 24  SN-ZS1  258

CNMM  19 06 16  SN-ZS3  258

CNMM  19 06 24  SN-ZS3  258

CNMM  25 09 24  SN-ZS3  258

CNMM  25 09 32  SN-ZS3  258

CNMM  19 06 12  EN-ZS5  258

CNMM  19 06 16  EN-ZS5  258

CNMM  25 07 24  EN-ZS5  258

CNMM  25 09 24  EN-ZS5  258

CNGP  12 04 02  DNP       258

CNGP  12 04 04  DNP        258

CNGP  12 04 08  DNP        258

CNMG  12 04 04  STK         259

CNMG  12 04 08  STK         259

CNMG  12 04 08  STR         259

CNMG  12 04 12  STR         259

CNMG  12 04 04  SU            259

CNMG  12 04 08  SU            259

CNMA  12 04 08  EN            259

CNMA  12 04 12                   259

CNMA  19 06 12                   259

CNMA  19 06 16                   259

CNGP  12 04 04  FN-DNE    259

CNGP  12 04 08  FN-DNE    259

CNMG  12 04 04  STE          259

CNMG  12 04 08  STE          259

DNMX  15 06 04  SPP          260

DNMX  15 06 08  SPP          260

DNMG  11 04 04  DSP         260

DNMG  15 06 04  DSP         260

DNMG  15 06 08  DSP        260

DNMG  11 04 04  SSP        260

DNMG  11 04 08  SSP        260

DNMG  15 04 04  SSP        260

DNMG  15 04 08  SSP        260

DNMG  15 06 04  SSP        260

DNMG  15 06 08  SSP        260

DNMG  15 06 12  SSP         260

DNMG  11 04 04  SS           260

DNMG  11 04 08  SS           260

DNMG  11 04 08  SS           260

DNMG  11 04 08  SS           260

DNMG  11 04 12  SS           260

DNMG  15 04 04  SS          260

DNMG  15 04 08  SS          260

DNMG  15 06 04  SS          260

DNMG  15 06 08  SS          260

DNMG  15 06 12  SS          260

DNMG  15 06 08  ZSS         260

DNMG  15 06 12  ZSS         260

DNGP  15 04 04  DNP        260

DNGP  15 04 08  DNP        260

DNGP  15 06 02  DNP        260

DNGP  15 06 04  DNP        260

DNMG  11 04 04  STK        260

DNMG  11 04 08  STK        260

DNMG  15 04 04  STK        260

DNMG  15 04 08  STK         260

DNMG  15 06 04  STK         260

DNMG  15 06 08  STK        260

DNMG  15 06 08  STR        260

DNMG  15 06 12  STR        260

DNMG  15 06 08  ZSP        261

DNMA  15 06 08                 261

DNMA  15 06 12                  261

DNGP  15 06 04  FN-DNE  261

DNGP  15 06 08  FN-DNE  261

DNMG  15 06 08  STE         261

KNUX  16 04 05  KR1         261

KNUX  16 04 05  KL1          261

KNUX  16 04 10  KR1          261

KNUX  16 04 10  KL1           261

SNMG  12 04 08  SSP         262

SNMG  12 04 12  SSP          262

SNMG  12 04 04  SS             262

SNMG  12 04 08  SS             262

SNMG  12 04 08  ZSS           262

SNMG  12 04 12  ZSS           262

SNMM  19 06 12  ZS             262

SNMM  19 06 16  ZS             262

SNMM  19 06 24  ZS            262

SNMM  25 07 24  ZS          262

SNMM  25 09 24  ZS          262

SNMM  19 06 16  SN-ZS1  262

SNMM  19 06 24  SN-ZS1  262

SNMM  25 07 24  SN-ZS1  262

SNMM  25 09 24  SN-ZS1  262

SNMM  19 06 16  SN-ZS3  262

SNMM  19 06 24  SN-ZS3  262

SNMM  25 09 24  SN-ZS3  262

SNMM  25 09 24  SN-ZS3  262

SNMM  25 09 32  SN-ZS3  262

SNMM  19 06 12  EN-ZS5  262

SNMM  19 06 16  EN-ZS5  262

SNMM  25 09 24  EN-ZS5  262

SNMM  25 09 24  EN-ZS5  262

SNMG  15 06 12  ZSP        262

SNMG  19 06 12  ZSP        262

SNMG  12 04 12  ZSP        262

SNMG  12 04 08  ZSZ        262

SNMG  19 06 12  ZSZ        262

SNMA  12 04 08  EN          262

SNMG  12 04 08  SU          262

SNMG  12 04 08  STK        262

SNMG  12 04 08  STE        262

TNMG  16 04 04  SSP        263

TNMG  16 04 08  SSP       263

TNMG  16 04 12  SSP       263

TNMG  22 04 04  SSP       263

TNMG  22 04 08  SSP       263

TNMG  16 04 04  SS         263

TNMG  16 04 08  SS         263

TNMG  16 04 12  SS         263

TNMG  22 04 04  SS         263

TNMG  22 04 08  SS         263

TNMG  16 04 08  ZSS       263

TNMG  16 04 12  ZSS       263

TNMG  16 04 08  ZSZ       263

TNMG  16 04 12  ZSZ       263

TNMG  22 04 08  ZSZ       263

TNMG  22 04 12  ZSZ       263

TNMG  16 04 04  ER/EL    263

TNMG  16 04 08  ER/EL    263

TNMG  16 04 04  STK       263

TNMG  16 04 08  STK       263

TNMG  16 04 08  STR       263

TNMG  16 04 12  STR      263

TNMG  16 04 08  ZSP      263

TNMA  16 04 08  EN        263

TNMG  16 04 08  STE      263

VNMG  16 04 04  DSP    264

VNMG  16 04 04  SSP    264

VNMG  16 04 08  SSP      264

VNMG  16 04 04  SS         264

VNMG  16 04 08  SS         264

VNGP  16 04 02  DNP       264

VNGP  16 04 04  DNP       264

VNGP  16 04 04  FN-DNE  264

VNGP  16 04 08  FN-DNE  264

VNMG  16 04 08  STK        264

VNMG  16 04 08  STE        264

WNMX  08 04 04  SPP     265

WNMX  08 04 08  SPP     265

WNMG  06 04 04  DSP    265

WNMG  08 04 04  DSP    265

WNMG  06 04 04  SSP    265

WNMG  06 04 08  SSP    265

WNMG  08 04 04  SSP    265

WNMG  08 04 08  SSP    265

WNMG  08 04 12  SSP    265

WNMG  06 04 04  SS       265

WNMG  06 04 08  SS       265

WNMG  08 04 04  SS       265

WNMG  08 04 08  SS       265

WNMG  08 04 12  SS      265

WNMG  08 04 08  ZSS    265

WNMG  08 04 12  ZSS    265

WNMG  08 04 08  ZSZ    265

WNMG  08 04 12  ZSZ   265

WNGP  08 04 04  DNP   265

WNGP  08 04 08  DNP   265

WNGP  08 04 04  FN-DNE   265

WNGP  08 04 08  FN-DNE   265

WNMG  06 04 04  STK         265

WNMG  06 04 08  STK         265

WNMG  08 04 04  STK         265

WNMG  08 04 08  STK          265

WNMG  08 04 08  STR         265

WNMG  08 04 12  STR         265

WNMG  06 04 04  SU           265

WNMG  06 04 08  SU1         265

WNMG  08 04 04  SU            265

WNMG  08 04 08  SU            265

WNMG  08 04 08  ZSP          265

WNMG  08 04 12  ZSP          265

WNMG  08 04 08  ZSP          265

WNMG  08 04 12  ZSP          265

WNMA  08 04  08                  265

WNMA  08 04  12                  265

WNMG  08 04  08  STE        265

indexable inserts of PAFANA – turning – positive inserts

selection of chipbreakers and grades of PAFANA indexable inserts – turning – ( positive )

indexable inserts of PAFANA – classification of chipbreakers  – application  

indexable inserts of PAFANA – chipbreakers – application – grade of cemented carbide – cutting speeds – Vc

indexable inserts of PAFANA – grade of cemented carbide – range of application

assortment index / page No. in catalogue

indexable inserts of PAFANA – turning – positive inserts

CCMX  09 T3 04  SP2      286

CCMX  09 T3 08  SP2      286

CCMT  06 02 04  DS1      286

CCMT  09 T3 04  DS1      286

CCMT  06 02 02  SDS      286

CCMT  06 02 04  SDS     286

CCMT  09 T3 02  SDS      286

CCMT  09 T3 04  SDS      286

CCMT  09 T3 08  SDS      286

CCMT  06 02 04  SSP      286

CCMT  06 02 08  SSP      286

CCMT  09 T3 04  SSP      286

CCMT  09 T3 08  SSP      286

CCMT  12 04 04  SSP      286

CCMT  12 04 08  SSP      286

CCMT  12 04 12  SSP      286

CCMT  06 02 04  SS         286

CCMT  06 02 08  SS         286

CCMT  09 T3 04  SS        286

CCMT  09 T3 08  SS        286

CCMT  12 04 04  SS         286

CCMT  12 04 08  SS         286

CCMT  06 02 04  SW1      286

CCMT  06 02 08  SW1      286

CCMT  09 T3 04  SW1      286

CCMT  09 T3 08  SW1      286

CCGT  0602 00  DD           287

CCGT  06 02 01  DD           287

CCGT  09 T3 00  DD           287

CCGT  09 T3 01  DD           287

CCGT  06 02 02  FN-AP      287

CCGT  06 02 04  FN-AP      287

CCGT  06 02 08  FN-AP      287

CCGT  09 T3 02  FN-AP      287

CCGT  09 T3 04  FN-AP      287

CCGT  09 T3 08  FN-AP      287

CCGT  12 04 02  FN-AP      287

CCGT  12 04 04  FN-AP      287

CCGT  12 04 08  FN-AP      287

CCGT  06 02 01  FN-AL      287

CCGT  06 02 02  FN-AL      287

CCGT  06 02 04  FN-AL      287

CCGT  09 T3 02  FN-AL      287

CCGT  09 T3 04  FN-AL      287

CCGT  09 T3 08  FN-AL      287

CCGT  12 04 04  FN-AL      287

CCGT  12 04 08  FN-AL      287

DCMX  07 02 04  SP2      288

DCMX  11 T3 0  SP2        288

DCMX  11 T3 08  SP2      288

DCMT  07 02 04  DS1      288

DCMT  11 T3 04  DS1      288

DCMT  07 02 02  SDS      288

DCMT  07 02 04  SDS      288

DCMT  11 T3 02  SDS      288

DCMT  11 T3 04  SDS      288

DCMT  07 02 04  SSP      288

DCMT  07 02 08  SSP      288

DCMT  11 T3 04  SSP      288

DCMT  11 T3 08  SSP     288

DCMT  07 02 04  SS        288

DCMT  07 02 08  SS        288

DCMT  11 T3 04  SS        288

DCMT  11 T3 08  SS        288

DCMT  11 T3 04  SW1      288

DCMT  11 T3 08  SW1      288

DCGT  07 02 00  DD         288

DCGT  07 02 01  DD         288

DCGT  11 T3 00  DD         288

DCGT  11 T3 01  DD         288

DCGT  07 02 02  FN-AP     288

DCGT  07 02 04  FN-AP     288

DCGT  11 T3 02  FN-AP     288

DCGT  11 T3 04  FN-AP     288

DCGT  11 T3 08  FN-AP     288

DCGT  07 02 02  FN-AL     288

DCGT  07 02 04  FN-AL     288

DCGT  07 02 08  FN-AL     288

DCGT  11 T3 04  FN-AL     288

DCGT  11 T3 08  FN-AL     288

RCMT  06 02  MO  SSP      289

RCMT  08 03  MO  SSP      289

RCMT  10 03  MO  SSP      289

RCMT  12 04  MO  SSP      289

RCMT  08 03  MOEN          289

RCMT  10 T3  MOSN          289

RCMT  12 04  MOSN           289

RCMT  16 06  MOSN  SU2  289             

RCMT  20 06  MOSN  SU2  289

RCMT  25 07  MOSN  SU2   289   

SCMT  09 T3 04  SSP        289

SCMT  09 T3 08  SSP        289

SCMT  12 04 04  SSP        289

SCMT  12 04 08  SSP         289

SCMT  12 04 12  SSP         289

SCGT  09 T3 04  FN-A        289

SCGT  09 T3 08  FN-A        289

SCGT  12 04 08  FN-AP      289

TCGT  11 02 04  DS1      290

TCMT  09 02 04  SSP      290

TCMT  11 02 04  SSP      290

TCMT  11 02 08  SSP      290

TCMT  16 T3 04  SSP      290

TCMT  16 T3 08  SSP      290

TCMT  11 02 04  SS         290

TCMT  11 02 08  SS         290

TCMT  16 T3 04  SS         290

TCMT  16 T3 08  SS         290

TCMT  16 T3 04  SW1      290

TCGT  11 02 04   A           290

TCGT  16 T3 04  A           290

TCGT  16 T3 08  A           290

VBMT  16 04 04  SDS     291

VBMT  16 04 08  SDS      291

VBMT  16 04 08  SDS      291

VBMT  16 04 08  SDS      291

VBMT  16 04 08  SDS      291

VBMT  16 04 04  SSP      291

VBMT  16 04 08  SSP      291

VBMT  16 04 08  SSP      291

VBMT  16 04 08  SSP      291

VBMT  16 04 08  SSP      291

VBMT  16 04 04  SWP      291

VBMT  16 04 08  SWP      291

VBMT  16 04 04  SW1      291

VBMT  16 04 08  SW1      291

VCMT  11 03 02  SDS      291

VCMT  11 03 04  SDS      291

VCMT  16 04 04  SDS      291

VCMT  11 03 04  SSP      291

VCMT  11 03 08  SSP      291

VCMT  16 04 04  SSP      291

VCMT  16 04 08  SSP      291

VCMT  11 03 04  SS         291

VCMT  11 03 08  SS         291

VCMT  16 04 04  SS         291

VCMT  16 04 08  SS         291

VCMT  11 03 04  SW1      291

VCMT  16 04 04  SW1      291

VCMT  16 04 08  SW1      291

VCGT  11 03 04  FN-AP    291

VCGT  11 03 08  FN-AP    291

VCGT  16 04 04  FN-AP    291

VCGT  16 04 08  FN-AP    291

VCGT  16 04 04  FN-AL    291

VCGT  16 04 08  FN-AL    291

WCMT  04 02 04  SSP      292

WCMT  04 02 08  SSP      292

WCMT  06 T3 04  SSP      292

WCMT  06 T3 08  SSP      292

WCMT  08 04 04  SSP      292

WCMT  08 04 08  SSP      292

SPUN   12 03 04                292

SPUN  12 03 08                 292

SPUN  19 04 08        292

SPUN  19 04 12        292

TPUN  16 03 04        292

TPUN  16 03 08        292

TPUN  16 03 12        292

TPUN  22 04 04        292

TPUN  22 04 08        292

TPUN  22 04 12        292

TPMR  16 03 04        292

TPMR  16 03 08        292

indexable inserts of PAFANAdrilling .

SOLT 050204 WSP    293

SOLT 050204 WSP    293

SOLT 050204 WSM   293

SOLT 050204 WSK   293

SOLT 06T206 WSP   293

SOLT 06T206 WSP   293

SOLT 06T206 WSM   293

SOLT 06T206 WSK   293

SOLT 070308 WSP   293

SOLT 070308 WSP   293

SOLT 070308 WSM  293

SOLT 070308 WSK   293

SOLT 080308 WSP   293

SOLT 080308 WSP   293

SOLT 080308 WSM   293

SOLT 080308 WSK   293

SOLT 10T308 WSP   293

SOLT 10T308 WSP   293

SOLT 10T308 WSM   293

SOLT 10T308 WSK   293

SOLT 110408 WSP   293

SOLT 110408 WSP   293

SOLT 110408 WSM   293

SOLT 110408 WSK   293

SOLT 130508 WSP   293

SOLT 130508 WSP   293

SOLT 130508 WSM   293

SOLT 130508 WSK   293

WCMT  03 02 08  WS      295

WCMT  04 02 08  WS      295

WCMT  05 03 08  WS      295

WCMT  06 T3 08  WS      295

WCMT  08 04 12  WS      295

indexable inserts of PAFANA- drilling .

indexable inserts of PAFANA  – boring.

XPNT  040204ER  296

XPNT  040204EL  296

XPNT  050204EN  296

XPNT    07 03 04EN     296

XPNT    08 03 04EN    296

XPNT    09 04 04EN    296

XPNT    10 04 04EN    296

XPNT    10 04 08EN    296

XPNT    13 05 04EN    296

XPNT    13 05 08EN    296

XPNT    17 06 08EN     296

XPET  040204FR        296

XPET  050204FN        296

XPET     07 03 04FN   296

XPET    08 03 04EN    296

XPET    09 04 04FN    296

XPET    10 04 04EN    296

XPET    10 04 08FN    296

XPET    13 05 04FN    296

XPET    13 05 08FN    296

XPET    17 06 08FN     296

indexable inserts of PAFANAparting.

LFMX2                         297

LFMX 3                        297

LFMX4                         297

LFMX 5                      297

LFMX 6                      297

indexable inserts of PAFANA  – parting, grooving..

PSN  2,00S  0,20  M2        298

PSN  2,00F  0,20  ALU      298

PSN  3,00S  0,30  M2        298

PSN  3,00F  0,30  ALU      298

PSN  4,00S  0,40  M2        298

PSN  4,00F  0,40  ALU      298

PSN  5,00S  0,40  M2        298

indexable inserts of PAFANA  – parting, grooving.

PTN-24-1.5- 0.2         299

PTN-22-2.0- 0.2          299

PTN-22-2.0- 0.2  M1   299

PTN-22-2.0- 0.2  St1   299

PTN-22-2.5- 0.2          299

PTN-22-3.0- 0.2  M1   299

PTN-22-3.0-0.3           299

PTN-22-3.0-0.3  St1    299

PTN-25- 4.0- 0.4          299

PTN-25- 4.0- 0.4  ST1  299

PTN-25-5.0- 0.4         299

PTN-25-5.0- 0.4  M1   299

PTN-25- 6.0- 0.4         299

PTN-22-2.0 – 1.0R      299

PTN-22-3.0 – 1.5R      299

PTN-25- 4.0 – 2.0R      299

PTN-25- 5.0 – 2.50R    299

PTN-25- 6.0-3.0R       299

PTR-22-2.0- 6  F1       299

PTR-22-2.0- 6  M1      299

PTR-22-3.0- 6  F1       299

PTR-22-3.0- 6  M1      299

PTR-25- 4.0- 4  F1      299

PTR-25- 4.0- 4  M1      299

PTL-22-2.0 – 6  F1      299

PTL-22-2.0 – 6  M1      299

PTL-22-3.0 – 6  F1      299

PTL-22-3.0 – 6  M1      299

PTL-25- 4.0- 4  F1      299

PTL-25- 4.0- 4  M1     299

indexable inserts of PAFANAturning non-ferrous materials

with PCD inserts (polycrystalline diamond).

CCGW 060202 FN-A3   302

CCGW 060204 FN-A3   302  

CCGW 09T304 FN-A3   302

CCGW 09T308 FN-A3   302

CCGW 120408 FN-A3   302

CCGT  060202 FN-A3   302

CCGT  060204 FN-A3   302 

CCGT  09T304 FN-A3   302

CCGT  09T308 FN-A3   302

CCGT  120408 FN-A3   302

DCGW 070202 FN-A3   302

DCGW 070204 FN-A3   302

DCGW 11T302 FN-A3   302

DCGW 11T304 FN-A3   302

DCGW 11T308 FN-A3   302 

DCGT  070202 FN-A3   302 

DCGT  070204 FN-A3   302 

DCGT  11T302 FN-A3   302

DCGT  11T304 FN-A3   302

DCGT  11T308 FN-A3   302 

SCGT  09T304 FN-A3   302

SCGT  09T308 FN-A3   302

TCGW 110204  FN-A3   302

TCGW 16T304 FN-A3   302

TCGW 16T308 FN-A3   302

TCGT  110202  FN-A3   302

TCGT  110204  FN-A3    302

TCGT  16T304  FN-A3   302

TCGT  16T308  FN-A3   302 

VCGW 110302  FN-A3   302

VCGW 110304  FN-A3   302 

VCGW 160404  FN-A3   302 

VCGT 110302  FN-A3    302

VCGT 110304  FN-A3    302

VCGT 160402  FN-A3   302

VCGT 160404  FN-A3   302

VCGT 160408  FN-A3   302

indexable inserts of PAFANA  – turning hardened materials

with CBN inserts (cubic boron nitride).

CCGW 060202 SN-B3  304 

CCGW 060204 SN-B3  304 

CCGW 09T304 SN-B3  304 

CCGW 09T308 SN-B3  304 

CCGW 120404 SN-B3  304

CNGA  120404 SN-B3  304 

CNGA  120408 SN-B3  304

CNGA  120412 SN-B3  304 

DCGW 070202 SN-B3  304 

DCGW 070204 SN-B3  304 

DCGW 11T302 SN-B3  304 

DCGW 11T304 SN-B3  304

DNGA 150604  SN-B3  304

DNGA 150608  SN-B3  304

DNGA 150612  SN-B3  304

TCGW 110204 SN-B3  304

TCGW 110208 SN-B3   304

TCGW 16T304 SN-B3   304

TCGW 16T308 SN-B3   304

TNGA  160404 SN-B3   304

TNGA  160408 SN-B3  304

TNGA  160412 SN-B3  304

VCGW 110304 SN-B3  304

VCGW 160404 SN-B3   304

VCGW 160408 SN-B3   304

INSERTS FOR THREADING OF PAFANA.

inserts for threading of PAFANA – application  

inserts for threading of PAFANA – ISO – designation system

inserts for threading of PAFANA – designation of insert – standard

inserts for threading of PAFANA – recommended grades, cutting speeds Vc ( m/min.)

assortment index / page No. in catalogue

inserts for threading of PAFANA

ISO metric, defined by: R262 (DIN), tolerance class: 6G/6H, external thread, page No. 330

IC – 1/4”

L mm  – 11

2ER0.35ISO…     2EL0.35ISO…              

2ER0.4ISO…      2EL0.4ISO…

2ER0.45ISO…    2EL0.45ISO…

2ER0.5ISO…      2EL0.5ISO…

2ER0.6ISO…      2EL0.6ISO…

2ER0.7ISO…      2EL0.7ISO…

2ER0.75ISO…    2EL0.75ISO…

2ER0.8ISO…      2EL0.8ISO…

2ER1.0ISO…      2EL1.0ISO…

2ER1.25ISO…    2EL1.25ISO…

2ER1.5ISO…      2EL1.5ISO…

2ER1.75ISO…     2EL1.75ISO…    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3ER0.35ISO…     3EL0.35ISO…       

3ER0.4ISO…       3EL0.4ISO…

3ER0.45ISO…     3EL0.45ISO…

3ER0.5ISO…       3EL0.5ISO…

3ER0.6ISO…       3EL0.6ISO…

3ER0.7ISO…       3EL0.7ISO…

3ER0.75ISO…     3EL0.75ISO…

3ER0.8ISO…      3EL0.8ISO…

3ER1.0ISO…       3EL1.0ISO…

3ER1.25ISO…     3EL1.25ISO…

3ER1.5ISO…       3EL1.5ISO…

3ER1.75ISO…     3EL1.75ISO…

3ER2.0ISO…       3EL2.0ISO…

3ER2.5ISO…       3EL2.5ISO…

3ER3.ISO…         3EL3.0ISO…

3ER3.5ISO…      3EL3.5ISO…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4ER3.5ISO…     4EL3.5ISO…    

4ER4.0ISO…     4EL4.0ISO…

4ER4.5ISO…     4EL4.5ISO…

4ER5.0ISO…     4EL5.0ISO…

4ER5.5ISO…     4EL5.5ISO…

4ER6.0ISO…     4EL6.0ISO…

IC – 5/8”

L mm  – 27

5ER5.5ISO…     5EL5.5ISO…    

5ER6.0ISO…     5EL6.0ISO…

inserts for threading of PAFANA

ISO metric, defined by: R262 (DIN), tolerance class: 6G/6H, internal thread, page No. 331

IC – 1/4”

L mm  – 11

2IR0.35ISO…     2IL0.35ISO…  

2IR0.4ISO…        2IL0.4ISO…

2IR0.45ISO…      2IL0.45ISO…

2IR0.5ISO…       2IL0.5ISO…

2IR0.6ISO…      2IL0.6ISO…

2IR0.7ISO…      2IL0.7ISO…

2IR0.75ISO…     2IL0.75ISO…

2IR0.8ISO…      2IL0.8ISO…

2IR1.0ISO…      2IL1.0ISO…

2IR1.25ISO…    2IL1.25ISO…

2IR1.5ISO…      2IL1.5ISO…

2IR1.75ISO…    2IL1.75ISO…

2IR2.0ISO…      2IL2.0ISO…

2IR2.5ISO…      2IL2.5ISO…

IC – 3/8”

L mm  – 16

3IR0.35ISO…     3IL0.35ISO…    

3IR0.4ISO…     3IL0.4ISO…

3IR0.45ISO…     3IL0.45ISO…

3IR0.5ISO…     3IL0.5ISO…

3IR0.6ISO…     3IL0.6ISO…

3IR0.7ISO…     3IL0.7ISO…

3IR0.75ISO…     3IL0.75ISO…

3IR0.8ISO…    3IL0.8ISO…

3IR1.0ISO…     3IL1.0ISO…

3IR1.25ISO…     3IL1.25ISO…

3IR1.5ISO…     3IL1.5ISO…

3IR1.75ISO…     3IL1.75ISO…

3IR2.0ISO…     3IL2.0ISO…

3IR2.5ISO…     3IL2.5ISO…

3IR3.0ISO…     3IL3.0ISO…

3IR3.5ISO…    3IL3.5ISO…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4IR3.5ISO…     4IL3.5ISO…    

4IR4.0ISO…     4IL4.0ISO…

4IR4.5ISO…     4IL4.5ISO…

4IR5.0ISO…     4IL5.0ISO…

4IR5.5ISO…     4IL5.5ISO…

4IR6.0ISO…     4IL6.0ISO…

IC – 5/8”

L mm  – 27

5IR5.5ISO…     5IL5.5ISO…    

5IR6.0ISO…     5IL6.0ISO…

inserts for threading of PAFANA

whitworth for BSW, BSP, defined by: B.S.84:1956, DIN 259, ISO228/1: 1982,

tolerance class: medium class A, external thread, page No.  332                  

IC – 1/4”

L mm  – 11

2ER72W…     2EL72W…    

2ER60W…      2EL60W…

2ER56W…     2EL56W…

2ER48W…     2EL48W…

2ER40W…     2EL40W…

2ER36W…     2EL36W…

2ER32W…     2EL32W…

2ER28W…     2EL28W…

2ER26W…     2EL26W…

2ER24W…     2EL24W…

2ER22W…     2EL22W…

2ER20W…     2EL20W…

2ER19W…     2EL19W…

2ER18W…     2EL18W…

2ER16W…     2EL16W…

2ER14W…    2EL14W…

IC – 3/8”

L mm  – 16

3ER72W…     3EL72W…    

3ER60W…     3EL60W…

3ER56W…     3EL56W…

3ER48W…     3EL48W…

3ER40W…     3EL40W…

3ER36W…     3EL36W…

3ER32W…     3EL32W…

3ER28W…     3EL28W…

3ER26W…     3EL26W…

3ER24W…     3EL24W…

3ER22W…     3EL22W…

3ER20W…     3EL20W…

3ER19W…     3EL19W…

3ER18W…     3EL18W…

3ER16W…     3EL16W…

3ER14W…     3EL14W…

3ER12W…     3EL12W…

3ER11W…     3EL11W…

3ER10W…     3EL10W…

3ER9W…       3EL9W…

3ER8W…      3EL8W…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4ER7W…     4EL7W…    

4ER6W…     4EL6W…

3ER5W…     3EL5W…

IC – 5/8”

L mm  – 27

5ER4,5W…     5EL4,5W…    

5ER4W…     5EL4W…

inserts for threading of PAFANA.

whitworth for BSW, BSP, defined by: B.S.84:1956, DIN 259, ISO228/1: 1982,

tolerance class: medium class A, internal thread,  page No.   333             

IC – 1/4”

L mm  – 11

2IR72W…     2IL72W…    

2IR60W…     2IL60W…

2IR56W…    2IL56W…

2IR48W…    2IL48W…

2IR40W…     2IL40W…

2IR36W…     2IL36W…

2IR32W…     2IL32W…

2IR28W…    2IL28W…

2IR26W…    2IL26W…

2IR24W…    2IL24W…

2IR22W…    2IL22W…

2IR20W…    2IL20W…

2IR19W…   2IL19W…

2IR18W…   2IL18W…

2IR16W…   2IL16W…

2IR14W…   2IL14W…

IC – 3/8”

L mm  – 16

3IR72W…     3IL72W…    

3IR60W…     3IL60W…

3IR56W…    3IL56W…

3IR48W…    3IL48W…

3IR40W…    3IL40W…

3IR36W…    3IL36W…

3IR32W…    3IL32W…

3IR28W…    3IL28W…

3IR26W…    3IL26W…

3IR24W…    3IL24W…

3IR22W…    3IL22W…

3IR20W…    3IL20W…

3IR19W…    3IL19W…

3IR18W…    3IL18W…

3IR16W…    3IL16W…

3IR14W…    3IL14W…

3IR12W…    3IL12W…

3IR11W…    3IL11W…

3IR10W…    3IL10W

3IR9W…      3IL9W…

3IR8W…     3IL8W…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4IR7W…     4IL7W…    

4IR6W…     4IL6W…

3IR5W…    3IL5W…

IC – 5/8”

L mm  – 27

5IR4,5W…     5IL4,5W…        

5IR4W…       5IL4W…                                            

inserts for threading of PAFANA

trapez, defined by: DIN 103. tolerance class: 7E/7H. external and internal thread, page No. 334

external thread – page No. 334

IC – 1/4”

L mm  – 11 2ER1.5TR…     2EL1.5TR..    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3ER1.5TR…    3EL1.5TR…   

3ER2.0TR…    3EL2.0TR…

3ER3.0TR…    3EL3.0TR…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4ER4.0TR…     4EL4.0TR…    

4ER5.0TR…     4EL5.0TR…

4ER6.0TR…    4EL6.0TR…

IC – 5/8”

L mm  – 27 5ER6.0TR…     5EL6.0TR…

internal thread page No. 334

IC – 1/4”

L mm  – 11

2IR1.5TR…     2IL1.5TR..    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3IR1.5TR…    3IL1.5TR…   

3IR2.0TR…    3IL2.0TR…

3IR3.0TR…    3IL3.0TR…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4IR4.0TR…     4IL4.0TR…    

4IR5.0TR…     4IL5.0TR…

4IR6.0TR…    4IL6.0TR…

IC – 5/8”

L mm  – 27

5IR6.0TR…     5IL6.0TR…                                                                                                     

inserts for threading of PAFANA

partial profile 60o standard, external and internal thread.    page No.  335 

external threadpage No.  335

IC – 1/4”

L mm  – 11

2ERA60…     2ELA60…    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3ERA60…      3ELA60…    

3ERG60…      3ELG60…

3ERAG60…   3ELAG60…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4ERN60…     4ELN60…    

internal threadpage No.  335

IC – 1/4”

L mm  – 11

2IRA60…     2ILA60…    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3IRA60…      3ILA60…    

3IRG60…      3ILG60…

3IRAG60…   3ILAG60…

IC – 1/2”

L mm  – 22 4IRN60…     4ILN60…    

inserts for threading of PAFANA

partial profile 55O standard, external and internal thread, page No. 336

external thread – page No. 336

IC – 1/4”

L mm  – 11 2ERA55…     2ELA55…    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3ERA55…     3ELA55…    

3ERG55…     3ELG55…

3ERAG55…  3ELAG55…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4ERN55…     4ELN55…    

internal thread – page No. 336

IC – 1/4”

L mm  – 11

2IRA55…     2ILA55…    

IC – 3/8”

L mm  – 16

3IRA55…     3ILA55…    

3IRG55…     3ILG55…

3IRAG55…  3ILAG55…

IC – 1/2”

L mm  – 22

4IRN55…     4ILN55…    

INSERTS OF PAFANA – GROOVING DIN…

inserts of PAFANA – grooving DIN… – designation of insert – standard 

inserts of PAFANA – grooving DIN… – recommended grades, cutting speeds Vc ( m/min. ), feed f ( mm/rev ) and max. cutting depth apmax (mm)

inserts of PAFANA – grooving DIN… – external grooving – DIN 471. retaining ring grooves for shafts, page No. 339

standard – partial profile. standard full profile, page No. 339

STANDARD – PARTIAL PROFILE.

IC – 3/8”

3ER1.10-D471-1.30…   

3ER1.30-D471-1.50…

3ER1.60-D471-1.85…

3ER1.85-D471-2.00…  

STANDARD FULL PROFILE.

IC – 3/8”

3ER1.10C-D471-0.35…    

3ER1.10C-D471-0.40…

3ER1.30C-D471-0.50…

3ER1.30C-D471-0.55…

3ER1.60C-D471-0.70…

3ER1.60C-D471-0.85…

3ER1.60C-D471-1.00…

3ER1.85C-D471-1.00…

3ER1.85C-D471-1.25…

3ER2.15C-D471-1.50…

inserts of PAFANA – grooving DIN… internal grooving – DIN 472. retaining ring grooves for bores, page No. 340

standard – partial profile. standard full profile, page No. 340

STANDARD – PARTIAL PROFILE.

IC – 3/8”

3IR1.10-D471-1.30…   

3IR1.30-D471-1.50…

3IR1.60-D471-1.85…

3IR1.85-D471-2.00…  

STANDARD FULL PROFILE.

IC – 3/8”

3IR1.10C-D471-0.35…    

3IR1.10C-D471-0.40…

3IR1.30C-D471-0.50…

3IR1.30C-D471-0.55…

3IR1.60C-D471-0.70…

3IR1.60C-D471-0.85…

3IR1.60C-D471-1.00…

3IR1.85C-D471-1.00…

3IR1.85C-D471-1.25…

3IR2.15C-D471-1.50…

INDEXABLE INSERTS OF PAFANA – MILLING.

selection of chipbreakers and grades of PAFANA indexable inserts – milling

indexable inserts of PAFANA – classification of chipbreakers  – application

indexable inserts of PAFANA – chipbreakers – application – grade of cemented carbide – cutting speeds – Vc.

indexable inserts of PAFANA – grades of cemented carbide – range of application

indexable inserts of PAFANA – milling

assortment index / page No. in catalogue

APET  10 03  PDER  A2   363

APET   16 04  PDFR  A2   363

APKT  10 03  PDER  S5M  363

APKT  10 03  PDER  S7T  363

APKT  10 03  PDER  S6T  363

APKT  10 03 16  R             363

APKT  10 03 30  R              363

APKT  16 04 16  S7M         363

APKT  16 04 24  S7M         363

APKT  16 04 32  S7M         363

APKT  16 04 24  R              363

APKT  16 04 32  R              363

APKT  16 04 48  R               363

APKT  16 04  PDER  S5M   363                

APKT  16 04  PDER  S6T    363

APKT  16 04  PDER  S7T    363

APKT  10 03  PDTR            363

APKT  16 04  PDTR            363   

HPCT  06 04  AZER    A3  364

HPKT  06 04  AZER  S6M  364

HPKT  06 04  AZER  S7M  364

HNKU  08 06  AZER  S6M  364

HNKU  08 06  AZER  S7M  364  

RPMX  10 T3  MO  S6M  365

RPMX  10 T3  MO  S7M  365

RPMX  12 04  MO  S6M  365

RPMX  12 04  MO  S7M  365

RPHX  12 04  MO  S8M  365

RDHW  10 T3  MO  SN      365

RDHW  12 04  MO  SN      365

RDHX  10 T3  MO  A3      365

RDHX  12 04  MO  A3      365

RDLT  10 T3  MOS  S6M  365

RDLT  12 04  MOS  S6M  365

SDHT  09 T3 08  FR  A3    366

 SDHT  12 05 08  FR  A      366

SDKT  09 T3 08  SR  S6M  366

SDKT  09 T3 08  SR  S7M  366

SDKT  09 T3 08  SR  S4M  366

SDKT  12 05 08  SR  S6M  366

SDKT  12 05 08  SR  S4M  366

SOKU  15 05  AZER  S6M  366

SEHT  12 04  AFSN           366

SEHT  12 04  AFFN   A      366

XPLT  07 03 05  ER  S6N  367 

XPLT  07 03 05  SR  S7N  367

XDLT  10 T3 08  ER  S6N  367

XDLT  10 T3 08  SR  S7N  367

XOLT  13 04 10  ER  S6N  367

XOLT  13 04 10  SR  S7N  367

TPKN  16 03  PDR  EE  368

TPKN  22 04  PDR  EE  368

TPKN  16 03  PDTR       368

TPKN  22 04  PDTR       368

TPKR  22 04  PDTR       368

SPKN  12 03  EDR  EE   368

SPKN  12 03  EDTR       368

SPKN  15 04  EDTR       368

SPKR  12 03  EDTR       368

SEKN  12 03  AFSN   EE  368

SEKR  12 03  AFEN   EE  368

SEKR  15 04  AFEN  S6M  368

indexable inserts of PAFANA  – milling  – parting

LFMX 3                                369

indexable inserts of PAFANAmilling  – grooving

PTN-22-2.0- 0.2                370

PTN-22-2.0- 0.2 M1

PTN-22-2.0- 0.2 ST1

PTN-22-3.0-0.3

PTN-22-3.0-0.3 ST1

PTN-25- 6.0- 0.4

PTN-22-2.0 – 1.0R

PTN-22-3.0 – 1.5R

PTN-25- 6.0-3.0R

How to contact us?

Pabianice tools factory “Pafana” joint- stock company

In Pabianice, Warszawska street No. 75, 95-200 Pabianice, Poland.

SECTRETARY’S OFFICE
tel.: +48 506 293 584
tel.: +48 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

KRS NUMBER:0000165823, NIP:731-14-31-510, EURONIP:PL7311431510, REGON:471473481,
Initial capital: 2.043.400,00 zł.

     

    Contact form