POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Toolholders. System D – new pafana 2021.

DCLNR/L 2020K12,  DCLNR 2020K12,   DCLNL 2020K12
DCLNR/L 2525M12,  DCLNR 2525M12,   DCLNL 2525M12
DDJNR/L 2020K15,  DDJNR 2020K15,   DDJNL 2020K15
DDJNR/L 2525M15,  DDJNR 2525M15,   DDJNL 2525M15
DSSNR/L 2020K12,  DSSNR 2020K12,   DSSNL 2020K12
DSSNR/L 2525M12,  DSSNR 2525M12,   DSSNL 2525M12
DTGNR/L 2020K16,  DTGNR 2020K16,   DTGNL 2020K16
DTGNR/L 2525M16,  DTGNR 2525M16,   DTGNL 2525M16
DTJNR/L 2020K16,   DTJNR 2020K16,    DTJNL 2020K16    
DTJNR/L 2525M16,   DTJNR 2525M16,   DTJNL 2525M16
DWLNR/L 2020K08,   DWLNR 2020K08,   DWLNL 2020K08
DWLNR/L 2525M08,   DWLNR 2525M08,   DWLNL 2525M08
A25R-DCLNR/L 12,   A25R-DCLNR 12,   A25R-DCLNL 12
A32S-DCLNR/L 12,   A32S-DCLNR 12,   A32S-DCLNL 12
A25R-DWLNR/L 08,   A25R-DWLNR 08,   A25R-DWLNL 08
A32S-DWLNR/L 08,   A32S-DWLNR 08,   A32S-DWLNL 08
A40T-DWLNR/L 08*,   A40T-DWLNR 08*,   A40T-DWLNL 08*

* – w przygotowaniu / * – in preparation / * – в процессе подготовки

How to contact us?

Pabianice tools factory “Pafana” joint- stock company

In Pabianice, Warszawska street No. 75, 95-200 Pabianice, Poland.

SECTRETARY’S OFFICE
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
fax: 42 215 40 72
e-mail: pfn@pafana.pl

KRS NUMBER:0000165823, NIP:731-14-31-510, EURONIP:PL7311431510, REGON:471473481,
Initial capital: 2.043.400,00 zł.

 

     

 

    Contact form