POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dane kontaktowe

PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI „PAFANA” SPÓŁKA AKCYJNA W PABIANICACH, UL. WARSZAWSKA 75, 95-200 PABIANICE.

 

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO –
NUMER KRS:0000165823, NIP:731-14-31-510 ( EURONIP:PL7311431510), REGON:471473481,

Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł. Kapitał wpłacony: 2.043.400,00 zł.

Sekretariat:

tel.: 506 293 584, 42 215 58 23, fax: 42 215 40 72, e-mail: pfn@pafana.pl

 

Dział Marketingu i Eksportu:

Dział Marketingu:

p.o. Kierownika Działu Marketingu i Eksportu

Zdzisław Pawlak – tel. 506 293 326, e-mail: marketing1@pafana.pl

 

Specjalista ds. Marketingu i Eksportu

Robert Antonowicz – tel. 695 240 563, 506 293 316, e-mail: marketing@pafana.pl,

 

Dział Eksportu:

Ewa Kocbuch tel.: 506 293 334,  fax: 42 215 30 68, e-mail:export@pafana.pl

Jolanta Olejnik tel.: 506 285 495,  fax: 42 215 30 68, e-mail:export@pafana.pl

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu:

Bartosz Szaradowski – tel.: 695 240 059, 506 293 520, e-mail: marketing2@pafana.pl 

Dział Kadr Płac i Organizacji:

Tel. 506293204, e-mail: kadry@pafana.pl

Dział Finansowo – Księgowy:

Tel. 506 293 543, 506 293 559, e-mail: finansowy@pafana.pl

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
fax: 42 215 40 72
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy