POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Frezy składane

Katalog produktów Pafana 07/2020.

Frezy składane  strony nr 160-189 – pdf do pobrania (3,20 mb.)

FREZY SKŁADANE PAFANA.

Operacje obróbkowe frezów składanych PAFANA.

Możliwe zastosowania frezów składanych PAFANA:

  1. Planowanie. 2. Frezowanie rowków kształtowych. 3. Zagłębianie skośne. 4. Frezowanie interpolacyjne.

5. Frezowanie boczne. 6. Frezowanie faz. 7. Zagłębianie osiowe. 8. Frezowanie rowków.

9. Frezowanie wgłębne. 10. Frezowanie profilowe. 11. Frezowanie obwodowe. 12. Frezowanie toczne.

13. Frezowanie kieszeni. 14. Trochoidalne frezowanie rowków.

 

indeks zastosowań frezów składanych PAFANA:  

informacje  techniczne

system oznaczeń frezów składanych PAFANA

indeks asortymentowy  / str. w katalogu

R55X.21-..XP07-…    164

R45X.21-..XP07-…    164

R55X.21-..XD10-…    165

R65X.21-…XD10       165

R55X.22-….XO13      166

R65X.21-…XO13       166

R510.22-….AP10       167

R510.22-….-10           167

R510.22-….                167

R510.25-… -10           167

R510.25-…                 167

R610.21-… -10           168

R610.21-…                 168

R610.22-…                 168

R610.23-…                 168

R516…-… SDKT         168

R616…-… SDKT         169

R416.24-25SD09        169

R618.11-…                   170

R618.12-…                   170

R618.13-…                   170

R570-3232AP10          170

R670-21-..AP10           171

R676-21-…SD09           171

R454.24-..RP10,RP12  172

R554.22.-3225 RPMX   172

R654.21-…                     173

R654.21-…RP10             173

R554.22-…                      174

R654.2..-…. RDLT           174

R5N6.22-3220                 175

R650.21-…. AP..16..        175

R640.21-…. AP..16..         175

R630.21-…. AP..16..        175

R620.21-…. AP..16..        175

R620…-… APKT               176

R640…-… APKT               176

R626…-… SPKN               177

R626.21-050SD09            178

R646.21-…                        178

R646…-… SOKU                179

R646…-… SOK2                179

R649…-… HN08                180

R649…-… HPKT                180

151.19-125-3 PTN            181

R575…-… PTN                  181

R675…-… PTN                  182

676.24-125.14 SDKT         182

676.24-….1416 SDKT        183

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy