POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Noże tokarskie składane

Katalog produktów Pafana 07/2020.

Noże tokarskie składane  strony nr 11-133 – pdf do pobrania (21 mb.)

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE PAFANA.

system oznaczeń według ISO – noże tokarskie składane do toczenia zewnętrznego PAFANA

system oznaczeń według ISO – noże tokarskie składane do toczenia wewnętrznego PAFANA

SYSTEMY MOCOWANIA PŁYTKI.

SYSTEM S

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – śruba płytki podporowej.

4 – płytka skrawająca.

5 – śruba mocująca.

System mocowania płytek – „S”.

SYSTEM „S” „zerowa” geometria gniazda – większość noży do toczenia zewnętrznego, dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-łukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

STDCR/L 23
STTCR/L 23
STCCN 23
STGCR/L 23
STFCR/L 23
SSDCN 23
SSSCR/L 23
SSRCR/L 24
SSKCR/L 24
SCGCR/L 24

SCFCR/L 24
SCLCR/L 24
SCLCR/L…P 24
SDNCN 25
SDNCN 25
SDNCN….-11P 25
SDJCR/L 25
SDHCR/L 25
SVJBR/L 25
SVVBN 25

SVJCR/L 25
SVVCN 25
SVJBR/L…P 26
SVVBN…P 26
SWLCR/L 26
SRDCN 26
SRGCR/L 26
S…-SSKCR/L09 27
S…-STFCR/L11 27
S…-SCLCR/L06 27
S…-SCLCR/L09 27

S…-SDUCR/L07 28
S…-SDUCR/L11 28
S…-SDUCR/L11-X 28
S…-SDQCR/L11 28
S…-SVUBR/L16 28
S…-SVUCR/L11 29
S…-SVUCR/L16 29
S…-SVQBR/L16 29
S…-SVQCR/L16 29
S…-SWLCR/L06 29

A…-SCLCR/L09 30
A…-SCLCR/L06 30
A……-SCLCR/L06 30
A…-SCFCR/L06 30
A…-SCXCR/L06 31
A…-SDUCR/L07 31
A…-SDUCR/L11 31
A…-SDQCR/L07 31
A…-SDQCR/L11 31
A…-SSSCR/L09 31

A…-STFCR/L09 32
A…-STFCR/L11 32
A…-STFCR/L16 32
A…-SVUCR/L11 32
A…SVQBR/L 16 32
A…-SVUBR/L16 32
A…-SVQCR/L11 33
A…-SVQCR/L16 33
A…-SVUCR/L11 33
A…-SVUCR/L16 33
A…-SWLCR/L08 33

WYTACZAKI Z CHWYTEM Z WĘGLIKA SPIEKANEGO
E…-SCLCR/L ..R 34
E…-SDUCR/L 07-XR 34
E…-SDUCR/L ..R 34
E…-STFCR/L ..R 34

OPRAWKI VDI PTA -20 (28)
PTA- 20 34
PTA-28 34

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO AUTOMATÓW TOKARSKICH
SDACR/L 36
SVACR/L 36

WKŁADKI NOŻOWE

SCSCR…CA 35
SCTCR…CA 35
SCFCR/L…CA 35
SCGCR/L…CA 35
SCLCR/L…CA 35
SSKCR/L…CA 35
STFCR/L…CA 35

SYSTEM P

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – kołek.

4 – płytka skrawająca.

5 – klin.

6 – śruba mocująca.

System mocowania płytek – „P”.

SYSTEM „P” – ujemna geometria noży.

Płytki wymienne negatywne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), trójkątne, kwadratowe i rombowe, mocowane są na powierzchni otworu cylindrycznego za pomocą kołka, klina zaciskowego i śruby.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „P” stosowane są do obróbki zgrubnej.

System „P” cechuje łatwość wymiany płytki, brak luźnych elementów mocujących.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

PTTNR/L 38
PTBNR/L 38
PTXNR/L 38

PTGNR/L 39
PTFNR/L 39
PTNNR/L 39

PTJNR/L 39
PVJNR/L 39
PVVNN 39

PSSNR/L 40
PSBNR/L 40
PSKNR/L 40

PCBNR/L 40
PCLNR/L 40
PDNNR/L 41

PDJNR/L 41
S…-PTFNR/L 41
S…-PCLNR 41

SYSTEM P-K

1 – trzonek.

2 – śruba mocująca.

3 – dźwignia kątowa.

4 – płytka podporowa.

5 – tuleja sprężysta.

6 – płytka skrawająca.

System mocowania płytek – „P-K”.

SYSTEM „P-K” – ujemna geometria noży.

Płytki wymienne negatywne (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są dociskiem dźwigniowym na powierzchni otworu cylindrycznego.
Noże z płytkami mocowanymi w systemie „P-K” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki średnio dokładnej i wykończeniowej w przypadkach, gdy wymagana jest duża sztywność i stabilność zamocowania płytki i ułatwienie spływu wióra (nie ma wystających elementów mocujących).

System „P-K” cechuje szybkość i łatwość wymiany płytki, bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, brak luźnych elementów mocujących, wygodna wymiana i mocowanie płytki również w pozycji „odwróconej” noża.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

PSSNR/L…K 43
PSBNR/L…K 43
PCBNR/L…K 43
PCLNR/L…K 43

PWLNR/L…K 43
PRGNR/L…K 44
PRGCR/L…K 44
PRDCN…K 44

PTGNR/L…K 44
PTFNR/L…K 44
PTJNR/L…K 44
S…-PWLNR/L 44

S…-PCLNR/L…K 45
A…-PCLNR/L12KR 45
A…-PWLNR/L06K 45
A…-PWLNR/L08K 44-45

A…-PDUNR/L11K 45
PTFNR/L…CA 46
PTGNR/L…CA 46
PTSNR/L…CA 46
PSKNR/L…CA 46

SYSTEM D

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – śruba mocująca płytkę podporową.

4 – docisk.

5 – śruba docisku.

6 – sprężyna.

7 – płytka skrawająca.

System mocowania płytek – „D “

SYSTEM „D” – ujemna geometria noży.

Płytki wymienne, negatywne (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są za pomocą specjalnego docisku jednocześnie w dwóch kierunkach, tzn. na powierzchni otworu cylindrycznego płytki i na powierzchni natarcia.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „D” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki zgrubnej jak i wykończeniowej, gdy wymagana jest duża sztywność i stabilność położenia płytki. Stosowane są do toczenia zewnętrznego i wytaczania otworów.

System „D” cechuje bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, łatwa oraz szybka wymiana płytki

indeks asortymentowy / str. w katalogu

DCLNR/L 49
A…-DCLNR/L- 12 51

DDJNR/L 49
A…-DTFNR/L- 16 51

DSSNR/L 49
A…-DWLNR/L- 08 51

DTGNR/L 50

DTJNR/L 50

DWLNR/L 50

SYSTEM MWYMIAR METRYCZNY.

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – kołek mocujący.

4 – docisk.

5 – śruba docisku.

6 – płytka skrawająca.

SYSTEM „M” – ujemna geometria noży.

Płytki wymienne negatywne (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są kołkiem na powierzchni otworu cylindrycznego i dociskiem z góry na powierzchni natarcia.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „M” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki, zarówno zgrubnej jak i wykończeniowej, wymagającej najwyższej sztywności i stabilności zamocowania płytki.

Stosowane są do toczenia zewnętrznego i wytaczania otworów o dużych średnicach (powyżej 25 mm).

System „M” cechuje bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, brak luźnych elementów mocujących.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

MCLNR/L 54

MDJNR/L 54

MDJNR/L1506 54

MDNNN 54

MDNNN1506 54

MDNNN1506 54

MSDNN 55

MSSNR/L 55

MTGNR/L 55

MTJNR/L 56

MVJNR/L 56

MWLNR/L 56

A…-MCLNR/L 12 58

A…-MDUNR/L 11 59

A…-MTFNR/L 16 59

A…-MTUNR/L 16 59

A…-MWLNR/L 06 60

A…-MWLNR/L 08 60

S…-MCLNR/L 57

S…-MDUNR/L 57

S…-MTFNR/L 57

S…-MVUNR/L 58

S…-MWLNR/L 58

MWLNR 20CA-06 60

MWLNR 20CA-08 60

SYSTEM M – WYMIAR CALOWY.

system oznaczeń wg ISO – noże tokarskie składane system M-wymiar calowy, do toczenia zewnętrznego PAFANA

oznaczenie płytek – metryczne – calowe

system oznaczeń wg ISO – noże tokarskie składane system M-wymiar calowy, do toczenia wewnętrznego PAFANA

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – kołek mocujący.

4 – docisk.

5 – śruba docisku.

6 – płytka skrawająca.

System mocowania płytek – „M “

SYSTEM „M” – ujemna geometria noży.

Płytki wymienne negatywne (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są kołkiem na powierzchni otworu cylindrycznego i dociskiem z góry na powierzchni natarcia.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „M” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki, zarówno zgrubnej jak i wykończeniowej, wymagającej najwyższej sztywności i stabilności zamocowania płytki.

Stosowane są do toczenia zewnętrznego i wytaczania otworów o dużych średnicach (powyżej 25 mm).

System „M” cechuje bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, brak luźnych elementów mocujących.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

MCLNR/L 66
MCMNN 66
MCRNR/L 66
MDJNR/L 67

MDPNN 67
MRGNR/L 67
MSDNN 68
MSKNR/L 68

MSRNR/L 68
MSSNR/L 69
MTENN 69
MTFNR/L 69

MTGNR/L 70
MTJNR/L 70
MVJNR/L 70
MVVNN 71

MWLNR/L 71
SI-MCLNR/L 73
AI-MCLNR/L..-T 73
SI-MDUNR/L 73

SI-MTUNR/L 73
SI-MVUNR/L 74
SI-MWLNR/L 74
AI-MWLNR/L..-T 74

SYSTEM C

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – śruba płytki podporowej.

4 – płytka skrawająca.

5 – łamacz wióra.

6 – śruba zaciskowa.

System mocowania płytek – „C “

SYSTEM „C” – dodatnia lub ujemna geometria noży.

Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą łba śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węglika spiekanego. Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).

System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza. Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

CTFNR/L 76
CTFPR/L 76
CTGNR/L 76

CTGPR/L 76
CSRNR/L 77
CSRPR/L 77

CSSNR/L 77
CSSPR/L 77
CTEPR/L 78

S…-CSKPR/L 78
S…-CTFPR/L 78
CTAPR/L 79

CTFPR/L…CA 79
CTSPR/L…CA 79
CTGPR/L…CA 80

CTTPR/L…CA 80
CSKPR/L…CA 81
CSYPR/L 81

index łamaczy do noży tokarskich składanych – system C PAFANA:

SYSTEM C – NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO CERAMICZNYCH PŁYTEK WIELOOSTRZOWYCH.

1 – trzonek.

2 – płytka podporowa.

3 – śruba płytki podporowej.

4 – płytka skrawająca.

5 – śruba mocująca.

6 – docisk.

7 – pierścień sprężysty.

8 – sprężyna.

9 – łamacz wióra.

Noże tokarskie składane do ceramicznych płytek wieloostrzowych.

System mocowania płytek – „C “.

Noże składane, przeznaczone do mocowania płytek ceramicznych we wzmocnionym systemie mocowania C za pomocą zespołu mocującego z przestawnym łamaczem. Łamacz wióra jest przestawny i może zająć trzy położenia w odległości progu łamacza od głównej krawędzi skrawającej: 1, 3 lub 5 mm. Zmiana krawędzi skrawającej lub wymiana płytki jest prosta, gdyż przy odkręcaniu śruby mocującej cały zespół mocujący jest podnoszony na dogodną wysokość.

W nożach można mocować płytki wieloostrzowe ceramiczne o grubości s= 7,94 mm.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

CSKNR/L…L 84

CSSNR/L…L 84

CSRNR/L…L 84

CTFNR/L…L 84

CTJNR/L…L 84

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO PRZECINANIA, WCINANIA, ROWKOWANIA.

A – Listwa:

1 – trzonek.

2 – płytka skrawająca.

B – Oprawka mocująca:

1 – korpus.

2 – śruba zaciskowa.

Noże tokarskie składane do przecinania, wcięć i podcięć.

Noże z płytkami LFMX, PSN.

Pytka mocowana w oprawce siłami skrawania. Najczęściej stosowanymi narzędziami z tej grupy są listwy dwuostrzowe typu 150.19-..-., 151.19-..-.-. najlepsze noże do przecinania przedmiotów o dużej średnicy i wykonywania głębokich wcięć promieniowych.

Do mocowania listew należy stosować oprawki PTND oraz PTNn. Płytkę należy zamontować w gnieździe przy użyciu plastikowego młotka.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

150.19 86

151.19 86

155.19 87

PTNn 88

PTND 89

152.19-32 89

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO ROWKOWANIA.

1 – trzonek.

2 – płytka skrawająca.

3 – docisk.

4 – śruba zaciskowa.

Noże tokarskie składane do rowkowania.

Noże z płytkami PTN.

Płytka mocowana w oprawce dociskiem i śrubą. Są to noże, które dzięki sztywnemu zamocowaniu płytki przenoszącemu siły boczne, służą nie tylko do wykonywania rowków, wcięć i przecinania, ale także toczenia wzdłużnego i kształtowego.

Noże te w połączeniu z dwuostrzowymi płytkami PTN… są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w zabiegach przecinania, wcinania i toczenia rowków o różnej szerokości i głębokości: do 18-20 mm rowki zewnętrzne, do 6-9 mm rowki wewnętrzne.

Można stosować płytki z prostą krawędzią skrawającą (prostokątne) lub płytki z krawędzią okrągłą (promieniową).

Noże do wcięć zewnętrznych występują w dwóch odmianach:
proste GPR/L i wzmocnione GSR/L. Nożami prostymi można wykonywać wcięcia na całą głębokość czynną płytki (G), noże wzmocnione mają większą sztywność kosztem ograniczenia średnicy obrabianego przedmiotu (tabela Nr 1 str. 91). Należy zawsze wybierać w pierwszej kolejności oprawki wzmocnione, o największym możliwym przekroju trzonka i maksymalnej szerokości płytki.

W czasie wykonywania rowków i toczenia kształtowego, aby zwiększyć trwałość płytki i ograniczyć ryzyko jej wyrwania, posuw promieniowy powinien być skierowany do osi przedmiotu obrabianego

indeks asortymentowy / str. w katalogu

GAR/L…. 92

GSR/L…. 93

GPR/L…. PT 94

GPR/L…. PSN 94

GFR/L.. 95

S..-GSR/L….. 96

maksymalne głębokości wcięć nożami składanymi do wcięć GSR/L dla różnych średnic przedmiotów obrabianych

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO GWINTU.

1 – trzonek.

2 – śruba нт.

3 – dźwignia kątowa.

4 – płytka podporowa.

5 – śruba płytki podporowej.

6 – płytka skrawająca.

Noże tokarskie składane do gwintu.

System mocowania płytek – „P-K”. SYSTEM „P-K” – ujemna geometria noży.

W nożach tokarskich składanych do gwintu typu PER/L…16K możliwy jest montaż płytek otworowych do gwintów zewnętrznych o skoku do 3 mm (różnych producentów).

Odpowiednie ukształtowanie gniazda oraz system mocowania dźwignią kątową zapewnia prawidłowe ustalenie i zamocowanie płytek trójkątnych o długości boku 16 mm (IC=9,525 mm) niezależnie od ich grubości oraz średnicy otworu.

Nóż jest wyposażony w płytkę podporową pełniącą funkcję: – ochronną (w sytuacji katastroficznego zniszczenia płytki skrawającej), – korygującą (daje możliwość doboru odpowiedniej geometrii ostrza).

indeks asortymentowy / str. w katalogu

PER/L…K 98

SER/L11 98

SER/L16 98

S…-SIR/L11 99

S……-SIR/L16 99

S…-PIR/L16 100
S…-PIR/L22 100

SMART HEAD SYSTEM

Modułowy system noży tokarskich wytaczaków ze złączem z wymiennymi głowicami roboczymi w systemach: S, M, P-K.

indeks asortymentowy / str. w katalogu

K25-SVUCL/R16 101
K32-SVUCL/R16
K40-SVUCL/R16
K25-SDQL/R11
K25-SCLCL/R09

K25-MWLNL/R08
K32-MWLNL/R08
K40-MWLNL/R08
K40-MCLNL/R19

K32-PCLNL/R12K
K25-PTFNL/R16K

chwyt:
Ø 25 A25-K25 270 102
Ø 32 A32-K32 305 102

NARZĘDZIA SMARTCUT PAFANA.

SCR2.25D08-10XP04 104
SCL2.25D08-10XP04

SCR/L2.25D10-12XP05
SCR/L2.25D12-16XP06

SCR/L2.25D14-16XP07
SCR/L2.25D16-20XP08

SCR/L2.25D18-25XP09
SCR/L2.25D20-25XP10

SCR/L2.25D25-32XP13

SCR/L2.25D32-40XP17

Zestawy narzędzi tokarskich (dla majsterkowiczów).

4 BBS1
S0608H SCLCR 06N 116
S0810J SCLCR 06N
S1012K SCLCR 06N
S1216M SCLCR 06N

5 TS1B
SSDCN 0808-06N 116
SCLCR 0808-06N
SDJCR 0808-07N
SDJCL 0808-07N
S08H SCLCR 06N

5 TS2
SCXCN 0808-06N 116
SCLCR 0808-06N
SDJCR 0808-07N
SDJCL 0808-07N
S08H SCLCR 06

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy