POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dotacje

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl


Link do strony www.wfosigw.lodz.pl


26.04.2022.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Zadanie pod nazwą:  Termomodernizacja budynku o nr ewid. 00-21 i częściowa wymiana okien w budynku o nr ewid. 00-20 zrealizowano przy udziale środków finansowych z udziałem WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 218 906 zł

Dofinansowanie ze strony WFOŚiGW w formie umorzenia pożyczki z poprzedniego zadania termomodernizacyjnego: 156 714 zł

Zadanie swoim zakresem obejmowało:

 1. Ocieplenie dachu budynku o nr ewid. 00-21 styropianem o gr. 5 cm, współczynnik przenikania ciepła l = 0,036 [W/m ∙ K]  i styropapą o gr. 10 cm ze współczynnik przenikania ciepła l = 0,038 [W/m ∙ K] o łącznej powierzchni 308,34 m2.
 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku o nr ewid. 00-21, szt. 32 o łącznej powierzchni 49,35 m2.
 3. Wymiana drzwi w budynku o nr ewid. 00-21, szt. 5 o łącznej powierzchni 16,09 m2.
 4. Wymiana stolarki okiennej w budynku o nr ewid. 00-20, szt. 20 o łącznej powierzchni 69,93 m2.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl


14.12.2019.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków o nr ewid. 00-34 i 00-120.

 1. Wartość ogólna zadania: 379 227,88 zł
 2. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 367 106,00 zł w formie pożyczki.
 3. Zakres projektu:
 4. Wymiana stolarki okiennej.
 5. Ocieplenie dachu 15 cm warstwą styropianu.
 6. Ocieplenie ścian 20cm warstwą styropianu.
 7. Likwidacja przez ocieplenie świetlika.

27.10.2017

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Docieplenie dachów, szczytów i wymiana okien w budynku o nr ewid. 00-32”.

Opis zakresu projektu:

 1. docieplenie powierzchni dachowej 1653,26 m2 styropianem o gr 15 cm
 2. wymiana 20 szt. okien o powierzchni 277,34 m2
 3. docieplenie szczytów ścian i podmurówek o łącznej  powierzchni 460,96 m2

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.


31.05.2017

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Zamkniecie obiegu wody chłodzącej urządzenia grzewcze należące do PFN „PAFANA: S.A.”

Opis zakresu projektu:

 1. remont nawierzchni basenu, wykonanie izolacji z folii basenowej,
 2. zakup i wymiana pomp wysokosprawnych z falownikami oraz wykonanie instalacji zasilającej w wodę chłodzącą urządzenia grzewcze.

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.


25.05.2016.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Przebudowa instalacji c.o. w budynku o nr ewidencyjnym 00-20”.

Opis zakresu projektu:

 1. Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.


16.03.2016.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja budynków o NR INW. 00-32, 00-32a, 00-107”

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-termoizolacja-budynkow-16032016-e1619006126754.jpg


16.03.2016.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Termomodernizacja strony południowej budynków o NR INW. 00-20a i NR INW. 00-66”

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI


30.06.2015.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Nazwa zadania: “Modernizacja instalacji c.o. w budynku Nr INW. 00-85”

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ  W  ŁODZI.


30.01.2015.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.


30.08.2014.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Termomodernizacja budynków magazynowo-usługowych  NR INW. 00-1i NR INW. 00-1a”

zrealizowano z udziałem środków:
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.


18.03.2014.

Inwestycje w PFN PAFANA S.A. zrealizowano z udziałem środków WFOŚiGW.

Inwestycję pn.: “Remont oświetlenia budynku magazynowo – usługowego nr inw. 00-1”

zrealizowano z udziałem środków: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

  Formularz kontaktowy