POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

03 system D pafana 2023 PL

SYSTEM – „D “ –  PAFANA.

1 – trzonek. 2 – płytka podporowa.  3 – śruba mocująca płytkę podporową.

4 – docisk. 5 – śruba docisku. 6 –  sprężyna.  7 – płytka skrawająca.

SYSTEM MOCOWANIA PŁYTEK – „D “ – PAFANA.

SYSTEM „D” – ujemna geometria noży.  Płytki wymienne, negatywe (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są za pomocą specjalnego docisku jednocześnie w dwóch kierunkach, tzn. na powierzchni otworu cylindrycznego płytki i na powierzchni natarcia.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „D” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki zgrubnej jak i wykończeniowej, gdy wymagana jest duża sztywność i stabilność położenia płytki. Stosowane są do toczenia zewnętrznego i wytaczania otworów.

System „D” cechuje bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, łatwa oraz szybka wymiana płytki skrawającej.

Mocowanie płytki podporowej i płytki skrawającej wykonuje się przy użyciu tylko jednego klucza.

WYMIANA PŁYTKI SKRAWAJĄCEJ W NOŻACH SYSTEMU – „D “ – PAFANA.

1. Odkręcić docisk (A), tak aby umożliwić obrócenie lub wymianę płytki skrawającej (B).

2. Obrócić lub wymienić płytkę skrawającą (B).

3. Dokręcić docisk (A).

ASORTYMENT – SYSTEM – „D “ – PAFANA.

Dostępny asortyment noży tokarskich składanych imakowych (toczenie zewnętrzne) – System D Pafana:

DCLNR/L 2020K12

DCLNR 2020K12

DCLNL 2020K12

DCLNR/L 2525M12

DCLNR 2525M12

DCLNL 2525M12

DCLNR/L 3232P12

DCLNR 3232P12

DCLNL 3232P12

DDJNR/L 2020K15

DDJNR 2020K15

DDJNL 2020K15

DDJNR/L 2525M15

DDJNR 2525M15

DDJNL 2525M15

DDJNR/L 3232P15

DDJNR 3232P15

DDJNL 3232P15

DSSNR/L 2020K12

DSSNR 2020K12

DSSNL 2020K12

DSSNR/L 2525M12

DSSNR 2525M12

DSSNL 2525M12

DSSNR/L 3225P12

DSSNR 3225P12

DSSNL 3225P12

DTGNR/L 2020K16

DTGNR 2020K16

DTGNL 2020K16

DTGNR/L 2525M16

DTGNR 2525M16

DTGNL 2525M16

DTGNR/L 3225P16

DTGNR 3225P16

DTGNL 3225P16

DTJNR/L 2020K16

DTJNR 2020K16

DTJNL 2020K16

DTJNR/L 2525M16

DTJNR 2525M16

DTJNL 2525M16

DTJNR/L 3225P16

DTJNR 3225P16

DTJNL 3225P16

DWLNR/L 2020K06

DWLNR 2020K06

DWLNL 2020K06

DWLNR/L 2020K08

DWLNR 2020K08

DWLNL 2020K08

DWLNR/L 2525M08

DWLNR 2525M08

DWLNL 2525M08

DWLNR/L 3225P08

DWLNR 3225P08

DWLNL 3225P08

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE (WYMIENNE) PAFANA.

Płytki skrawające wieloostrzowe w kształtach:

Dostępne na stronach Katalogu wyrobów Pafana edycja 07/2020.

CN.. 1204..

DN.. 1506..

SN.. 1204..

TN.. 1604..

WN.. 0804..

Dostępne gatunki płytek Pafana:

Kształt płytki C.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BP30S,BP35S – do stali, gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję ,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki D.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki S.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S, BP35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S – do żeliwa,

Łamacz ZSZ gatunek BP35A – do stali,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

                                   FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych,

 Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki T.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ER/EL gatunek BP30A – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję ,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki W.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S, BP35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A – do stali, gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

                            gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Dostępny asortyment noży tokarskich składanych wytaczaków (toczenie wewnętrzne),

wytaczaki z chwytem szlifowanym  – system D Pafana:

A25R-DCLNR/L 12

A25R-DCLNR 12

A25R-DCLNL 12

A32S-DCLNR/L 12

A32S-DCLNR 12

A32S-DCLNL 12

A20Q-DTFNR/L 16

A20Q-DTFNR 16

A20Q-DTFNL 16

A25R-DTFNR/L 16

A25R-DTFNR 16

A25R-DTFNL 16

A32S-DTFNR/L 16

A25R-DTFNR 16

A25R-DTFNL 16

A40T-DTFNR/L 16

A40T-DTFNR 16

A40T-DTFNL 16

A25R-DWLNR/L 08

A25R-DWLNR 08

A25R-DWLNL 08

A32S-DWLNR/L 08

A32S-DWLNR 08

A32S-DWLNL 08

A40V-DWLNR/L 08

A40V-DWLNR 08

A40V-DWLNL 08

 (wytaczaki o średnicach d = 16-32 mm są wyposażone w korek uszczelniający doprowadzenie chłodziwa do strefy obróbki)

uwaga! – noże tokarskie składane z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE (WYMIENNE) PAFANA.

Płytki skrawające wieloostrzowe w kształtach:

Dostępne na stronach  Katalogu wyrobów Pafana edycja 07/2020.

CN.. 1204.

TN.. 1604..

WN.. 0804..

Dostępne gatunki płytek Pafana:

Kształt płytki C.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BP30S,BP35S – do stali, gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki T.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ER/EL gatunek BP30A – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki W.

Łamacz SSP gatunek Bp20S, BP30S, Bp35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A – do stali, gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

                            gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

CZĘŚCI ZAMIENNE SYSTEM – „D “ – PAFANA.

Asortyment części zamiennych:

Płytka podporowa – 123.26-622,

Płytka podporowa – 171.66-624,

Płytka podporowa – 175.10-621,

Płytka podporowa – DWN-08,

Śruba mocująca płytkę podporową – DSS-5,

Śruba mocująca płytkę podporową – 174.10-650,

Docisk – DC-4,

Docisk – DC-5,

Śruba  docisku – DS-4,

Śruba  docisku – DS-5,

Sprężyna – DP-4,

Sprężyna – DP-5,

Klucz – 2SMS,.

Klucz – 3SMS

DOSTĘPNOŚĆ.

CAŁY ASORTYMENT DOSTĘPNY  Z MAGAZYNU PAFANA.

ZAPRASZAMY.

Zapraszamy do współpracy i do zakupów oczywiście, to stabilny, wytrzymały system

sprawdzi się w wielu działaniach obróbkowych w Państwa firmie.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy