POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Historia

Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA Spółka Akcyjna

Pabianice, rok 1945.

Po zakończeniu działań wojennych do opustoszałych i zdemolowanych hal fabrycznych zaczęli zgłaszać się samorzutnie robotnicy. W północno-wschodniej części miasta, zwanej „Dąbrową”, pozostała stosunkowo mało zniszczona fabryka narzędzi rzemieślniczych, pracująca w czasie okupacji pod szyldem „Ołdakowski i Neumark”. Odbudowujący się kraj potrzebował narzędzi – najprostszych takich jak: siekiery, młotki, łomy. W magazynie fabryki pozostał surowiec, pełnomocnik rządu zdecydował więc o podjęciu produkcji. W pierwszym okresie działalności zakład występował pod nazwa ”Fabryka Maszyn i Narzędzi Ołdakowski i Neumark pod zarządem państwowym”.

W miarę wyzwalania spod okupacji nowych obszarów rosło zapotrzebowanie na inne narzędzia: przecinaki, przebijaki, słupołazy, klucze do maszyn itp. narzędzia. Taki na ówczesny czas był asortyment produkcji.

W rok po wyzwoleniu pozyskano nowy obiekt – dawna tkalnię przy ulicy Warszawskiej 73/75. Postanowiono uruchomić tam produkcję narzędzi do ręcznej obróbki drewna. W roku 1946 asortyment produkcji powiększa się o świdry, dłuta, noże do wiórników i tym podobne narzędzia stolarskie. W niedługim czasie asortyment rozszerza się o: ośnice, zwornice stolarskie, korby do świdrów, skrobaki ślusarskie, i oprawki do cięcia metalu. 16 kwietnia 1948 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów oraz Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu zakład staje się przedsiębiorstwem państwowym wyodrębnionym pod nazwą „Pabianicka Fabryka Narzędzi”.

Narzędzia stolarskie i ślusarskie produkowane przez Pafanę zyskały dobrą opinię użytkowników, produkowane były nieprzerwanie – stale rozszerzając ich asortyment – do 1962 r.

W 1952 r. Pabianicka Fabryka Narzędzi podjęła produkcję noży tokarskich imakowych do obróbki metali z nalutowaną płytką z węglików spiekanych. Dobre wyniki jakościowe, spowodowały decyzję o rozbudowie zakładu do poziomu pozwalającego na zaspokojenie zapotrzebowania na noże tokarskie całego przemysłu krajowego.
Od 1958 r. zakład rozszerzył produkcję noży tokarskich o noże imakowe z ostrzami ze stali szybkotnącej. Wytwarzano także noże do głowic frezowych, noże oprawkowe do rewolwerówek i automatów, noże kształtowe a także wiele noży specjalnych dla przemysłu: motoryzacyjnego, łożysk tocznych, hutniczego i innych. Wysoka jakość noży tokarskich z Pabianickiej Fabryki Narzędzi umożliwiła wejście z tymi narzędziami na rynki zagraniczne. Rozpoczęty eksport w 1965 r. rozszerzał się w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju technologicznego firmy. Był jednym z aspektów dążenia Pabianickiej Fabryki Narzędzi do wdrożenia najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi produkowanych przez najlepsze firmy narzędziowe Europy, spowodowały podjęcie szeregu prac badawczo – rozwojowych, które pozwoliły na uruchomienie w 1966 r. własnej konstrukcji noży z płytką mocowaną mechanicznie.

W 1974 r. Pabianicka Fabryka Narzędzi zakupiła licencję szwedzkiej firmy SECO na konstrukcję i proces produkcyjny noży składanych. Wdrożona technologia w oparciu o obrabiarki, urządzenia i oprzyrządowanie z importu, pozwoliła na uzyskanie wysokiej jakości produkowanych narzędzi. W 1996 roku Pabianicka Fabryka Narzędzi przeprowadziła restrukturyzację własnościową, stając się Spółką Akcyjną przyjmując pełną nazwę Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA Spółka Akcyjna. Dalsze doskonalenie narzędzi skrawających, wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych doprowadziły do stanu, w którym program produkcyjny, spełnia warunki potrzeb nowoczesnego parku maszynowego obecnych czasów.

Spółka stosuje nowoczesne, energooszczędne, ekologiczne technologie, zapewniając konkurencyjność jej wyrobów wobec najlepszych firm narzędziowych świata. Firma nasza posiada i stosuje System Zapewnienia Jakości ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015.  

Najnowszą technologią uruchomioną w Pafana S.A. jest technologia laserowa: implanty medyczne, obróbka laserowa 2D, 3D.

Najnowszą ofertą produkcyjną są implanty medyczne indywidualne dla ludzi oraz zwierząt.

Implanty wykonywane są na najnowszej generacji maszynie hybrydowej Laser 1300 Da Vinci –   
obróbka skrawaniem i obróbka laserem na jednej maszynie CNC. Zastosowanie najnowszej technologii oraz najwyższej jakości materiałów pozwala na uzyskanie implantów o najwyższym spektrum zastosowania w implantologii medycznej. Są to działania o charakterze rozwojowym w zakresie nowych technologii jak również ukierunkowane na rolę społeczną tego typu produktów.

PAFANA – NOWOCZESNY PARK  MASZYNOWY- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.

Pabianice, rok 2021.

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy