POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15 frezy składane pafana II 2023 PL

FREZY SKŁADANE PFN PAFANA S.A. POD PŁYTKI FREZARSKIE OBEJMUJĄCE BARDZO SZEROKIE SPEKTRUM OPERACJI OBRÓBKOWYCH:

I.

1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5–FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE, 14TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

II.

1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE  SKOŚNE, 

4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE,

 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.    

III.

1 – PLANOWANIE, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

PREZENTUJEMY KOLEJNĄ BARDZO POMOCNĄ W REALIZACJI ZADAŃ FREZARSKICH,  GRUPĘ FREZÓW SKŁADANYCH: R416, R516, R616, R518, R454, R554, R654. R61L.21.

I.

1.FREZ SKŁADANY WKRĘCANY– R416.24-25SD09, SD..09T3…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R416.24-25SD09

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT09T3..

2.FREZ SKŁADANY TRZPIENIOWY WALCOWO-CZOŁOWY R516…-…SDKT, SD..09T3…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R516.22-2525

R516.22-3232

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT09T3..

3.FREZ SKŁADANY NASADZANY WALCOWO-CZOŁOWY R616…-…SD09, SD..09T3…

R616…-…SD12, SD..1205…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R616.21-040SD09

R616.21-050SD09 

R616.21-063SD09 

R616.21-080SD09

R616.21-100SD09 

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT 09T3..

ASORTYMENT:

R616.21-100SD12

R616.21-125SD12

PŁYTKA PAFANA SD..1205…:

SDKT 1205…

4.FREZ SKŁADANY TRZPIENIOWY WALCOWO-CZOŁOWY R518.22-….TO0.-…, TOKX0703..,

   TOKX09T3..

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R518.22-2020TO07-120

R518.22-2525TO07-140

R518.22-3232TO07-160

PŁYTKA PAFANA TOKX0703..:

TOKX 0703..

ASORTYMENT:

R518.22-3232TO09-160

PŁYTKA PAFANA TOKX09T3..:

TOKX 09T3..

II.

5.FREZ SKŁADANY WKRĘCANY R454.24-..RP.., RP/RD..10T3…, RP/RD..1204…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R454.24-25RP10

PŁYTKA PAFANA RP/RD..10T3…:

RPLT  10T3…

RDLT10T3…

ASORTYMENT:

R454.24-32RP12

PŁYTKA PAFANA RP/RD..1204…:

RPLT 1204…

RDLT 1204…

6.FREZ SKŁADANY NASADZANY CZOŁOWY R654.21-…RP10, RP/RD..10T3..

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R654.21-040RP10

R654.21-050RP10

R654.21-063RP10

PŁYTKA PAFANA RP/RD..10T3…:

RPLT 10T3…

RDLT 10T3…

III.

7.FREZ SKŁADANY NASADZANY WALCOWO-CZOŁOWY R61.L21-…LN12, LNKU120608

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW,

14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R61L.21-050LN12

R61L.21-063LN12

R61L.21-080LN12

PŁYTKI PAFANA LNKU 120608 ER-… …..:

LNKU 120608  ER S7M BP30R (P), FP35T (P),

LNKU 120608  ER S6M  FM40S (M),

LNKU 120608  ER S8M  BK15S (K).

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy