POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BLOG techniczny PAFANA

I. NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE.  

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO GWINTU PAFANA.

1 – trzonek. 2 – śruba. 3 – dźwignia kątowa.

4 – płytka podporowa. 5 – śruba płytki podporowej.

6 – płytka skrawająca.

PFN PAFANA S.A. ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DROGĘ ROZWOJU NARZĘDZI SKŁADANYCH DO GWINTU OD NOŻY SKŁADANYCH TYPU PER/L.

SYSTEM MOCOWANIA PŁYTEK – „P-K”. SYSTEM „P-K” – UJEMNA GEOMETRIA NOŻY.

    W nożach tokarskich składanych do gwintu typu PER/L… ..K możliwy jest montaż płytek otworowych do gwintów zewnętrznych o skoku do 4 mm (różnych producentów).

    Odpowiednie ukształtowanie gniazda oraz system mocowania dźwignią kątową zapewnia prawidłowe ustalenie i zamocowanie płytek trójkątnych o długości boku 16 mm (IC=9,525 mm) i 22 mm  niezależnie od ich grubości oraz średnicy otworu.

    Nóż jest wyposażony w płytkę podporową pełniącą funkcję: – ochronną (w sytuacji katastroficznego zniszczenia płytki skrawającej), – korygującą (daje możliwość doboru odpowiedniej geometrii ostrza).

ASORTYMENT:

PER/L1616H16K

PER1616H16K

PEL1616H16K

PER/L2020K16K

PER2020K16K

PEL2020K16K

PER/L2525M16K

PER2525M16K

PEL2525M16K

PŁYTKI PAFANA:

3ER/L…. PAFANA

PER/L2020K22K

PER/L2525M22K

PŁYTKI PAFANA:

4ER/L…. PAFANA

NASTĘPNIE POJAWIŁY SIĘ NOŻE W SYSTEMIE MOCOWANIA PŁYTKI „S” TYPU SER/L POD PŁYTKI O BOKU 11 MM, 16 MM, 22 MM.

TE OSTATNIE POD PŁYTKI O BOKU 22 MM TO NOWOŚĆ NA 2023 ROK.

ASORTYMENT:

SER/L1010H11

SER1010H11

SEL1010H11

SER/L1212H11

SER1212H11

SEL1212H11

SER/L1616H11

SER1616H11

SEL1616H11

PŁYTKI PAFANA:

2ER/L…. PAFANA

SER/L1616H16

SER1616H16

SEL1616H16

SER/L2020K16

SER2020K16

SEL2020K16

SER/L2525K16

SER2525K16

SE 2525K16

PŁYTKI PAFANA:

3ER/L…. PAFANA

SER/L2020K22

SER2020K22

SEL2020K22

SER/L2525K22

SER2525K22

SEL2525K22

PŁYTKI PAFANA:

4ER/L…. PAFANA

WKRÓTCE RÓWNIEŻ POJAWIŁY SIĘ WYTACZAKI Z CHWYTEM SZLIFOWANYM  – SYSTEM S. Z DUŻYM SPEKTRUM ZASTOSOWANIA PŁYTEK O BOKU OD 11 MM DO 22 MM.

ASORTYMENT:

S1016M-SIR/L11

S1016M-SIR11

S1016M-SIL11

S10K-SIR/L11

S10K-SIR11

S10K-SIL11

S12M-SIR/L11

S12M-SIR11

S12M-SIL11

PŁYTKI PAFANA:

2IR/L…. PAFANA

ASORTYMENT:

S1316M-SIR/L16

S1316M-SIR16

S1316M-SIL16

S16M-SIR/L16

S16M-SIR16

S16M-SIL16

S20Q-SIR/L16

S20Q-SIR16

S20Q-SIL16

S25R-SIR/L16

S25R-SIR16

S25R-SIL16

PŁYTKI PAFANA:

3IR/L…. PAFANA

S25R-SIR/L22

S25R-SIR22

S25R-SIL22

PŁYTKI PAFANA:

4IR/L…. PAFANA

JAK RÓWNIEŻ W TYPIE S…-PIR/L WYTACZAKÓW W SYSTEMIE P O BARDZO STABILNYCH WARUNKACH OBRÓBKI Z DUŻYMI PŁYTKAMI O BOKU 16 MM I 22 MM.

ASORTYMENT:

S25S-PIR/L16

S25S-PIR16

S25S-PIL16

PŁYTKI PAFANA:

3IR/L…. PAFANA

S32T-PIR/L22

S32T-PIR22

S32T-PIL22

S40U-PIR/L22

S40U-PIR22

S40U-PIL22

PŁYTKI PAFANA:

4IR/L…. PAFANA

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

Przygotował: Zdzisław Pawlak po. Kierownika Działu Marketingu i Eksportu PFN PAFANA S.A. 03.04.2023.


FREZY SKŁADANE PFN PAFANA S.A. POD PŁYTKI FREZARSKIE OBEJMUJĄCE BARDZO SZEROKIE SPEKTRUM OPERACJI OBRÓBKOWYCH:

I.

1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE, 14TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

II.

1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE  SKOŚNE, 

4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE,

 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.    

III.

1 – PLANOWANIE, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

PREZENTUJEMY KOLEJNĄ BARDZO POMOCNĄ W REALIZACJI ZADAŃ FREZARSKICH,  GRUPĘ FREZÓW SKŁADANYCH: R416, R516, R616, R518, R454, R554, R654. R61L.21.

I.

1.FREZ SKŁADANY WKRĘCANY– R416.24-25SD09, SD..09T3…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R416.24-25SD09

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT09T3..

2.FREZ SKŁADANY TRZPIENIOWY WALCOWO-CZOŁOWY R516…-…SDKT, SD..09T3…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R516.22-2525

R516.22-3232

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT09T3..

3.FREZ SKŁADANY NASADZANY WALCOWO-CZOŁOWY R616…-…SD09, SD..09T3…

R616…-…SD12, SD..1205…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R616.21-040SD09

R616.21-050SD09 

R616.21-063SD09 

R616.21-080SD09

R616.21-100SD09 

PŁYTKA PAFANA SD..09T3…:

SDKT 09T3..

ASORTYMENT:

R616.21-100SD12

R616.21-125SD12

PŁYTKA PAFANA SD..1205…:

SDKT 1205…

4.FREZ SKŁADANY TRZPIENIOWY WALCOWO-CZOŁOWY R518.22-….TO0.-…, TOKX0703..,

   TOKX09T3..

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE,  3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW, 11 – FREZOWANIE OBWODOWE , 14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R518.22-2020TO07-120

R518.22-2525TO07-140

R518.22-3232TO07-160

PŁYTKA PAFANA TOKX0703..:

TOKX 0703..

ASORTYMENT:

R518.22-3232TO09-160

PŁYTKA PAFANA TOKX09T3..:

TOKX 09T3..

II.

5.FREZ SKŁADANY WKRĘCANY R454.24-..RP.., RP/RD..10T3…, RP/RD..1204…

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R454.24-25RP10

PŁYTKA PAFANA RP/RD..10T3…:

RPLT  10T3…

RDLT10T3…

ASORTYMENT:

R454.24-32RP12

PŁYTKA PAFANA RP/RD..1204…:

RPLT 1204…

RDLT 1204…

6.FREZ SKŁADANY NASADZANY CZOŁOWY R654.21-…RP10, RP/RD..10T3..

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 12 –   FREZOWANIE TOCZNE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R654.21-040RP10

R654.21-050RP10

R654.21-063RP10

PŁYTKA PAFANA RP/RD..10T3…:

RPLT 10T3…

RDLT 10T3…

III.

7.FREZ SKŁADANY NASADZANY WALCOWO-CZOŁOWY R61.L21-…LN12, LNKU120608

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW,

14. TROCHOIDALNE FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

R61L.21-050LN12

R61L.21-063LN12

R61L.21-080LN12

PŁYTKI PAFANA LNKU 120608 ER-… …..:

LNKU 120608  ER S7M BP30R (P), FP35T (P),

LNKU 120608  ER S6M  FM40S (M),

LNKU 120608  ER S8M  BK15S (K).

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


MODUŁOWY SYSTEM WYTACZARSKI  “MULTI PAFANA”.

PREZENTUJEMY KOLEJNY CIEKAWY ELEMENT SYSTEMU „MULTI PAFANA”.

WYTACZADŁA Z CHWYTEM WALCOWYM (WELDON)  WD …-W..-… PAFANA.

ZAKRES WYTACZANIA OTWORÓW O ŚREDNICACH OD 34 DO 80 MM I GŁĘBOKOŚCI DO 150 MM.

INFORMACJE  TECHNICZNE:

Narzędzia wytaczarskie PAFANA z grupy WD… z chwytem walcowym (tzw. WELDON) łączą dokładność głowic wytaczarskich typu NWGD PAFANA z możliwością mocowania ich w standardowych oprawkach frezarskich będących na wyposażeniu większości obrabiarek.

Wytaczadła dokładne WD…  przeznaczone są do obróbki dokładnej otworów przelotowych i nieprzelotowych (kąt przystawienia ostrza 90°) o średnicach od 34 do 80 mm i głębokości do 150 mm.

Zapewniają możliwość regulacji średnicy obrabianej z dokładnością 0.01 mm.

Doprowadzenie cieczy chłodząco-smarującej przez chwyt narzędzia zapewnia optymalne warunki pracy płytki skrawającej i ułatwia odprowadzenie wiórów.

ASORTYMENT:

WD 3442-W25-50

WD 3442-W25-100

PŁYTKI PAFANA CC.. 0602..:

CCMT060204  DS1 CRP10A (P),

CCMT060202  SDS BP30S (P),

CCMT060204  SDS BP30S (P),

CCMT060204  SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT060208  SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

ASORTYMENT:

WD 4252-W25-60

WD 4252-W25-120

WD 5265-W32-75

WD 5265-W32-150

WD 6580-W32-75

WD 6580-W32-150

PŁYTKI PAFANA CC.. 09T3..:

CCMX09T304  SP2 BP30S (P),

CCMX09T308  SP2 BP30S (P),

CCMT09T304  DS1 CRP10A (P),

CCMT09T302  SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT09T304  SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT09T308  SDS BP30S( P), FM30S (M),

CCMT09T304  SSP BP20S (P), BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT09T308  SSP BP20S (P), BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K).

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


TECHNOLOGIE LASEROWE PAFANA.

Technologia laserowa: implanty medyczne, obróbka laserowa 2D, 3D.

Najnowszą ofertą produkcyjną PFN PAFANA S.A. są implanty medyczne indywidualne dla ludzi oraz zwierząt.

Inżynierowie z Działu Rozwoju Produktów Pabianickiej Fabryki Narzędzi „PAFANA” S.A.

opracowali unikatową technologię wydajnego wytwarzania indywidualnych implantów medycznych twarzoczaszki. Indywidualne implanty są projektowane dla konkretnego pacjenta, który uległ urazowi wypadkowemu lub amputowano mu kości twarzoczaszki w wyniku zmian nowotworowych. Odtworzony organ jest projektowany przy użyciu specjalistycznego oprogramowania graficznego przez specjalistów na podstawie zapisów z tomografii komputerowej zdrowych i uszkodzonych kości pacjenta. Zweryfikowany model implantu, wydrukowany w technologii 3D jest akceptowany przez chirurga.

Implanty wykonywane są na najnowszej generacji maszynie hybrydowej Laser 1300 Da Vinci – obróbka skrawaniem i obróbka laserem na jednej maszynie CNC. Zastosowanie najnowszej technologii oraz najwyższej jakości materiałów pozwala na uzyskanie implantów o najwyższym spektrum zastosowania w implantologii medycznej. Są to działania o charakterze rozwojowym w zakresie nowych technologii jak również ukierunkowane na rolę społeczną tego typu produktów.

Zespół technologów i programistów PAFANA S.A. wykonuje gotowy implant z materiałów medycznych: typu polietylen medyczny Chirulen lub z medycznego stopu tytanu Ti6Al4V-5ELI.

Obecnie opanowana jest technologia wytwarzania trzech typów implantów:

1.Implant pokrywy czaszki „Krianoplastyka” – z tworzywa Chirulen.

2.Implant oczodołu typu „Orbit” – z tworzywa Chirulen.

3.Implant żuchwy typu „Mandible” – z medycznego stopu tytanu Ti6Al4V 5ELI.

4.Implant żuchwy.( umiejscowiony w modelu  czaszki 3D).

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty na wykorzystanie wydajnej obróbki laserowej 2D oraz 3D. Posiadamy możliwość pracy przy użyciu lasera włóknowego o mocy do 3kW oraz pulsacyjnego o mocy do 12 kW.

Do zalet technologii można zaliczyć:

– szybsza i w rezultacie tańsza obróbka,

– precyzyjna technologia wiercenia, cięcia i spawania na jednej maszynie,

– bezkontaktowa obróbka,

– możliwość cięcia bardzo cienkich materiałów,

– wycinanie nawet bardzo małych i skomplikowanych kształtów w 3, 4 i 5-osiach,

– praca w bardzo twardych materiałach.

METODY OBRÓBKI Z UŻYCIEM TECHNOLOGII LASEROWEJ REALIZOWANE W PAFANA S.A.

TYP OBRÓBKI:

WIERCENIE: min. średnica ø0.05 mm.

CIĘCIE: max. głębokość 5 mm.

SPAWANIE: min. głębokość spoiny:

laser włóknowy 0.25 mm,

laser pulsacyjny 2.5 mm.

MATEIAŁY OBRABIANE:

Stale.

Żeliwa.

Metale nieżelazne.

Stopy żaroodporne.

Materiały twarde.

i super twarde

(w tym TYTAN i jego stopy).

Nasi eksperci pomogą państwu dobrać odpowiednią technologię laserową, która umożliwi

zwiększenie wydajności i jakości produktu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu jego

wytwarzania. Oferta zawiera również pomoc w wytypowaniu produktów, których

dotychczasowa produkcja może zostać zmieniona na technologię laserową.

Przykłady detali wykonanych technologią laserową:

Wiercenie otworów  w filtrze stożkowym – 2301 otworów ø0,3÷0,03.

Wycinanie kształtu i otworów panelu elektrycznego – 321 otworów ø0,55±0,05.

Wiercenie otworów w filtrze – 163 otworów ø0,45±0,05.

Precyzyjne spawanie 4-osiowe implantu medycznego.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


MODUŁOWY SYSTEM WYTACZARSKI  “MULTI PAFANA” – NAJWIĘKSZE ZAKRESY WYTACZANIA.

Modułowy System Wytaczarski „MULTI PAFANA” obejmuj zakresy wytaczania od 10 mm do 560 mm.

Prezentowaliśmy już uniwersalne średniodokładne wytaczadła NWGW10150 o zakresach od 10 mm do 150 mm oraz NWGW10300 o zakresach od 10 mm do 300 mm., czas na zaprezentowanie wytaczadeł PAFANA o dużych zakresach obróbczych – zgrubne i dokładne.

I.OBRÓBKA ZGRUBNA.

1.NWGM180-560 – narzędzie  wytaczarskie dwuostrzowe NWGM…. do obróbki zgrubnej otworów o średnicach od 180 mm do 560 mm.

ASORTYMENT:

NWGM180330

NWGM330480

NWGM330560

PŁYTKI PAFANA CC…1204..:

CCMT 120404 SSP BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 120408 SSP BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 120404 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 120408 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 120408 SW1 BP35A (P),

CCGT120402 FN-AP NK10 (K(N),

CCGT120404 FN-AP NK10 (K(N),

CCGT120408 FN-AP NK10 (K(N),

CCGT120404 FN-AL NK15A (K(N),

CCGT120408 FN-AL NK15A (K(N).

CHWYTY:

NWHA40 – 63U,

NWHA50 – 63U,

NWBT40 – 63U,

NWHR40 – 63U,

NWHR50 – 63U,

NWBT50 – 63U,

NWMC5 – 63UR,

NWMC6 – 63UR,

NWHSKA63 – 63UR,

NWHSKA100 – 63UR.

Jak widać zakres możliwości wytaczania 180-560 podzielony jest na trzy narzędzia wytaczarskie  180-330, 330-480, 330-560 to dodatkowo daje uniwersalności tego zestawu wraz możliwościami osadzenia na wielozadaniowych chwytach do obróbek na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

2.NWGU180-460 – narzędzie  wytaczarskie dwuostrzowe NWGU…. do obróbki zgrubnej otworów o średnicach od 180 mm do 460 mm.

ASORTYMENT:

NWGU180240

NWGM240330

NWGM330460

PŁYTKI PAFANA CN…1906..:

CNMG 190612 ZSP BP30S (P), BP35S (P), BK20S (K), BK10S (K),

CNMG 190616 ZSP BP30S (P), BP35S (P), BK20S (K), BK10S (K),

CNMM 190612 ZS BP30A (P), BP35A (P),

CNMM 190616 ZS BP30A (P), BP35A (P),

CNMM 190616 SN-ZS1 BP30A (P), BP35A (P),

CNMM 190624 SN-ZS1 BP30A (P),

CNMM 190612 EN-ZS5 BP20S (P), BP30S (P), BP35S (P),

CNMM 190616 EN-ZS5 BP20S (P), BP30S (P), BP35S (P),

CNMA 190612 BP20S (P), BK20S (K),

CNMA 190612 BP20S (P), BK20S (K),

CHWYTY:

NWHA50 – 80

NWBT50 – 80

NWHR50 – 80

Również ten zestaw do  wytaczania 180-460 podzielony jest na trzy narzędzia wytaczarskie  180-240, 240-330, 330-460 to dodatkowo daje uniwersalności tego zestawu wraz możliwościami osadzenia na wielozadaniowych chwytach do obróbek na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

II.OBRÓBKA DOKŁADNA – dokładność nastawiania 0,01 mm na średnicy.

1.NWGD260-560- narzędzie  wytaczarskie dwuostrzowe NWGD…. do obróbki dokładnej otworów o średnicach od 260 mm do 560 mm.

ASORTYMENT:

NWGD260410

NWGD410560

PŁYTKI PAFANA CCMT09T304:

CCMT09T304 DS1 CRP10A (P),

CCMT09T304 SDS BP20S (P), BP30S (P),

CCMT09T304 SSP BP20S (P), BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT09T304 SS BP20S (P), BP20A (P), BP35A (P),

CCMT09T304 SW1 BP20S (P), BP20A (P), BP35A (P).

CHWYTY:

NWHA40 – 63U,

NWHA50 – 63U,

NWBT40 – 63U,

NWHR40 – 63U,

NWHR50 – 63U,

NWBT50 – 63U,

NWMC5 – 63UR,

NWMC6 – 63UR,

NWHSKA63 – 63UR,

NWHSKA100 – 63UR.

Zakres możliwości wytaczania 260-560 podzielony jest na dwa narzędzia wytaczarskie  260-410, 410-560 to dodatkowo daje uniwersalności tego zestawu wraz możliwościami osadzenia na wielozadaniowych chwytach do obróbek na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

2.NWGU/D180-460 – narzędzie  wytaczarskie dwuostrzowe NWGU/D…. do obróbki dokładnej otworów o średnicach od 180 mm do 460 mm.

ASORTYMENT:

NWGU/D180240,

NWGU/D240330,

NWGU/D330460.

PŁYTKI PAFANA CC…09T3..:

CCMT09T304 DS1 CRP10A (P),

CCMT09T302 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT09T304 SDS PB30S (P), BP30S (P), FM30S (M),

CCMT09T308 SDS PB30S (P), BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M),

CCMT09T304 SS PB30A (P), BP35A (P),

CCMT09T308 SS PB30A (P), BP35A (P),

CCMT09T304 SW1 PB30A (P), BP35A (P),

CCMT09T308 SW1 PB30A (P), BP35A (P),

CCGT09T300 DD FM20S (M),

CCGT09T301 DD FM20S (M),

CCGT09T302 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT09T304 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT09T308 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT09T302 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT09T304 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT09T308 FN-AL NK15A (K(N)).

CHWYTY:

NWHA50-80,

NWBT50-80,

NWHR50-80.

Podobnie jak w zestawie do obróbki zgrubnej ten zestaw do  wytaczania dokładnego 180-460 podzielony jest na trzy narzędzia wytaczarskie  180-240, 240-330, 330-460 to dodatkowo daje uniwersalności tego zestawu wraz możliwościami osadzenia na wielozadaniowych chwytach do obróbek na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


FREZY SKŁADANE PFN PAFANA S.A. POD PŁYTKI NIESTANDARDOWE (NIEISOWSKIE).

Frezy składane to niezwykle istotne narzędzia do zastosowania w procesach frezowania na frezarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC.

PFN PAFANA S.A. ma w ofercie frezy składane pod płytki standardowe (ISO) jak i niestandardowe tzw. (nieisowskie).

Niestandardowe płytki frezarskie w ofercie PAFANA i frezy pod te płytki:

1.HPCTurbo – wysokowydajne płytki do frezowania z dużymi posuwami

– XPLT 070305 (Κr =25°) – frezy trzpieniowe czołowe R55X.21-…XP07…,

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R55X.21-1616XP07-175

R55X.21-2020XP07-200

R55X.21-2525XP07-225

Płytka Pafana:

XPLT 070305

– XPLT 070305 (Κr =25°)                                          – frezy składane wkręcane R45X.24-…XPO07….

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R45X.24-16XP07

R45X.24-20XP07

Płytka Pafana:

XPLT 070305

– XDLT 10T308 (Κr =25°) – frezy trzpieniowe czołowe R55X.21-…XD10…,

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R55X.21-2525XD10-225

R55X.21-3232XD10-250

R55X.21-2525XD10

R55X.21-3232XD10

Płytka Pafana:

XDLT 10T308

– XDLT 10T308 (Κr =25°) – frezy nasadzane czołowe R65X.21-…XD10

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:                       

R65X.21-040XD10

R65X.21-050XD10

R65X.21-063XD10

R65X.21-080XD10

R65X.21-100XD10

Płytka Pafana:

XDLT 10T308

– XOLT 130410 (Κr =25°) – frezy trzpieniowe czołowe R55X.22-3532X013…,

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R55X.22-3532XO13

R55X.21-3532XO13-250

Płytka Pafana:

XOLT 130410

                                          – frezy nasadzane czołowe R65X.21-…XO13.

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 3 – ZAGŁĘBIENIE SKOŚNE, 4 – FREZOWANIE Z INTERPOLACJĄ ŚRUBOWĄ, 9 – FREZOWANIE WGŁĘBNE, 10 – FREZOWANIE PROFILOWE, 13 – FREZOWANIE KIESZENI.

ASORTYMENT:

R65X.21-050XO13

R65X.21-063XO13

R65X.21-080XO13

R65X.21-100XO13

Płytka Pafana:

XOLT 130410

      2.SDKT 09T3…(Κr =90°) – frezy składane tarczowe, trzystronne, nastawne 676.24-

                                                    …-1416

OPERACJE OBRÓBKOWE: 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

676.24-125-1416

676.24-200-1416

676.24-250-1416

676.24-315-1416

Płytka Pafana:

SDKT 09T3

3.SOKU 1205, 1505 (Κr =45°) – frezy składane czołowe R646…-…SOKU

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 6 – FREZOWANIE FAZ.

ASORTYMENT:

R646.21-40SOKU12

R646.21-50SOKU12

R646.21-63SOKU12

R646.21-063 SOKU

R646.22-080 SOKU

R646.22-100 SOKU

R646.22-125 SOKU

R646.23-160 SOKU

R646.23-200 SOKU

R646.23-250 SOKU

R646.23-315 SOKU*

R646.23-350 SOKU*

    * – frezy na specjalne zamówienie / milling cutters on special order  /

Płytka Pafana:

SOKU 1205

SOKU 1505

4.HNKU 0806 (Κr =45°) – frezy nasadzane czołowe R649.21-…HN08

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 6 – FREZOWANIE FAZ.

ASORTYMENT:

R649.21-040HN08

R649.21-050HN08

R649.21-063HN08

R649.21-080HN08

R649.21-100HN08

R649.21-125HN08

Płytka Pafana:

HNKU 0806

5.HPKT 0604 (Κr =45°) – frezy nasadzane czołowe R649…-…HPKT

OPERACJE OBRÓBKOWE: 1 – PLANOWANIE, 2 – FREZOWANIE ROWKÓW KSZTAŁTOWYCH, 6 – FREZOWANIE FAZ.

ASORTYMENT:

R649.21-050

R649.21-063

R649.22-080

R649.22-100

Płytka Pafana:

 HPKT 0604        

          6.SNHX 1102 (1203) ( 1205) (Κr =90°) – frezy  piłkowe – z płytkami SNHX do  

         frezowania rowków oraz przecinania 676.24-100-4SN11.

OPERACJE OBRÓBKOWE: 5 – FREZOWANIE BOCZNE, 8 – FREZOWANIE ROWKÓW.

ASORTYMENT:

          676.24-100-4SN11

          676.24-125-4SN11

          676.24-160-4SN11

          676.24-100-6SN12

          676.24-125-6SN12

          676.24-100-10SN12

          676.24-125-10SN12

Płytka Pafana:

SNHX 1102 (1203) ( 1205).

Galeria imponująca w obrazach jak i imponująca w możliwościach obróbkowych. Płytki wymienne są wieloostrzowe, mocowania trwałe i sprawdzone w obróbce.

Pomyśleć ile to daje pewności w planowaniu produkcji i w realizacjach obróbkowych.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


NARZĘDZIA SPECJALNE PFN PAFANA S.A. 

JEDNĄ Z WAŻNYCH DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI FIRMY PFN PAFANA S.A. JEST PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA NARZĘDZI SPECJALNYCH.

NARZĘDZIA SPECJALNE FIRMY PAFANA POWSTAJĄ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW KLIENTA LUB POTRZEBNEGO KLIENTOWI PROCESU OBRÓBCZEGO. POWSTAJĄ WÓWCZAS NA KOMPUTERACH NASZYCH INŻYNIERÓW FANTASTYCZNE NIEMAL „TWORY”.

Najnowszym przykładem jest spektakularny w użytkowaniu, uniwersalny, fantastyczny w formie :

– frez z płytkami mocowanymi mechanicznie –  „kulowy”.

Frez przeznaczony jest do wydajnego  frezowania kopiowego na maszynach CNC  – powierzchni wewnętrznych kształtowych i nieregularnych.

Możliwość zamocowania płytek skrawających przeznaczonych do obróbki różnych materiałów daje możliwość obróbki stali, metali kolorowych jak i niemetali.

Mamy do dyspozycji narzędzie frezarskie pozwalające w krótkim czasie usunąć wydajnie zbędny materiał .

Specjalna geometria- konstrukcja  daje możliwość  pracy  z małymi oporami skrawania – ta zaleta umożliwia pracę na długich „wysięgach”.

Zobaczcie sami, coś fantastycznego: „FREZ KULOWY PAFANA”

Prezentowany frez jest bez zamontowanych płytek wymiennych wieloostrzowych, płytki montuje się w widoczne gniazda osadcze z otworami na śruby mocujące – system mocowania płytek – S.

Szerokie spektrum narzędzi specjalnych obrazuje jak skuteczne są te narzędzia i jaki szeroki obszar obróbczy zabezpiecza Klientom PAFANA.

Poniżej przykłady ukierunkowanych narzędzi specjalistycznych PAFANA:

1. Narzędzia tokarskie specjalne z płytką lutowaną z węglików spiekanych.

2.Noże tokarskie składane specjalne z  wymiennymi płytkami wieloostrzowymi mocowanymi mechanicznie.

3.Narzędzia obrotowe specjalne z płytką lutowaną z węglików spiekanych.

4.Narzędzia obrotowe specjalne z płytkami wymiennymi wieloostrzowymi mocowanymi mechanicznie.

5.Wytaczadła, otaczadła specjalne.

6.Narzędzia zadaniowe specjalne.

TO TECHNICZNIE ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE KRYTERIA ROZWIJAJĄCEGO SIĘ RYNKU NOWOCZESNEJ OBRÓBKI SKRAWANIEM.

TO SILNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK NARZĘDZIOWY.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


POGŁĘBIACZE STOŻKOWE PAFANA – PAFANA COUNTERSINKS TOOLS.                                                

PFN PAFANA S.A. OFERUJE POGŁĘBIACZE STOŻKOWE TRZYOSTRZOWE Z CHWYTEM WALCOWYM GŁADKIM. HSSE, DIN335-C, CHWYT DIN1835A.

POGŁĘBIACZE STOŻKOWE TRZYOSTRZOWE Z CHWYTEM WALCOWYM GŁADKIM.    

DIN 335-C HSS. ILOŚĆ OSTRZY – Z=3. α=90°. CHWYT – DIN 1835 A. MATERIAŁ OBRABIANY: P, K, K(N).

DIN 335 C 4,3     HSSE

DIN 335 C 5        HSSE

DIN 335 C 5,3     HSSE

DIN 335 C 5,8     HSSE

DIN 335 C 6        HSSE

DIN 335 C 6,3     HSSE

DIN 335 C 7        HSSE

DIN 335 C 7,3     HSSE

DIN 335 C 8        HSSE

DIN 335 C 8,3     HSSE

DIN 335 C 9,4     HSSE

DIN 335 C 10      HSSE

DIN 335 C 10,4   HSSE

DIN 335 C 11,5 HSSE

DIN 335 C 12,4   HSSE

DIN 335 C 13,4   HSSE

DIN 335 C 15      HSSE

DIN 335 C 16,5   HSSE

DIN 335 C 19      HSSE

DIN 335 C 20,5   HSSE

DIN 335 C 23      HSSE

DIN 335 C 25      HSSE

DIN 335 C 26      HSSE

DIN 335 C 28      HSSE

DIN 335 C 30      HSSE

DIN 335 C 31      HSSE

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz asortyment katalog PAFANA edycja 07/2020: https://pafana.pl/poglebiacze-pafana/

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE KRĘTE SD 45 „SMart Drills” PAFANA – DIN6537.

ZALETY:

1. Szeroki rowek wiórowy. Bardzo dobra ewakuacja wióra.

2. Prosty profil krawędzi tnącej. Krótki wiór i wzmocnione ostrze.

3. Większa wartości parametru K (na wierzchołku  wiertła).

    Możliwość zastosowania bardzo szybkich posuwów,

    zwiększona żywotność narzędzia. 

4. Dodatkowa faza na krawędzi wiertła (naroże wiertła).

    Doskonała konstrukcja do obróbki żeliwa,

    bardzo dobre wykończenie powierzchni obrabianej.

    5. Uniwersalność. Odpowiednie do 5 grup materiałów.

  1. Stale węglowe, stopowe, hartowane.
  2. Stale nierdzewne.
  3. Żeliwa szare, sferoidalne.
  4. Aluminium plastyczne, odlewnicze, stopy miedzi.
  5. Stopy niklu, tytanu, kobaltu.
  6. Kąt wierzchołkowy 140°.
  7. Kąt linii śrubowej 30°.

DOSTĘPNE WIERTŁA „SMART DRILLS” PAFANA:

 3XD.

 SD 45 WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE KRĘTE – DIN 6537 – 140o  kąt wierzchołkowy – 3 x D – VHM

SD 45 3XD 3 VHM                                             

SD 45 3XD 3,1 VHM

SD 45 3XD 3,2 VHM

SD 45 3XD 3,3 VHM

SD 45 3XD 3,5 VHM

SD 45 3XD 3,6 VHM

SD 45 3XD 3,7 VHM     

SD 45 3XD 3,8 VHM

SD 45 3XD 3,9 VHM

SD 45 3XD 4 VHM

SD 45 3XD 4,1 VHM

SD 45 3XD 4,2 VHM

SD 45 3XD 4,3 VHM

SD 45 3XD 4,4 VHM

SD 45 3XD 4,5 VHM

SD 45 3XD 4,6 VHM

SD 45 3XD 4,7 VHM

SD 45 3XD 4,8 VHM

SD 45 3XD 4,9 VHM

SD 45 3XD 5 VHM

SD 45 3XD 5,1 VHM

SD 45 3XD 5,2 VHM

SD 45 3XD 5,3 VHM

SD 45 3XD 5,4 VHM

SD 45 3XD 5,5 VHM

SD 45 3XD 5,6 VHM

SD 45 3XD 5,7 VHM

SD 45 3XD 5,8 VHM

SD 45 3XD 5,9 VHM

SD 45 3XD 6 VHM               

SD 45 3XD 6,1 VHM

SD 45 3XD 6,2 VHM

SD 45 3XD 6,3 VHM

SD 45 3XD 6,4 VHM

SD 45 3XD 6,5 VHM

SD 45 3XD 6,6 VHM 

SD 45 3XD 6,7 VHM

SD 45 3XD 6,8 VHM

SD 45 3XD 6,9 VHM

SD 45 3XD 7 VHM

SD 45 3XD 7,1 VHM

SD 45 3XD 7,2 VHM

SD 45 3XD 7,3 VHM

SD 45 3XD 7,4 VHM

SD 45 3XD 7,5 VHM

SD 45 3XD 7,6 VHM

SD 45 3XD 7,7 VHM

SD 45 3XD 7,8 VHM

SD 45 3XD 7,9 VHM

SD 45 3XD 8 VHM

SD 45 3XD 8,1 VHM

SD 45 3XD 8,2 VHM     

SD 45 3XD 8,3 VHM    

SD 45 3XD 8,4 VHM

SD 45 3XD 8,5 VHM

SD 45 3XD 8,6 VHM

SD 45 3XD 8,7 VHM

SD 45 3XD 8,8 VHM

SD 45 3XD 8,9 VHM

SD 45 3XD 9 VHM        

SD 45 3XD 9,1 VHM

SD 45 3XD 9,2 VHM

SD 45 3XD 9,3 VHM

SD 45 3XD 9,4 VHM

SD 45 3XD 9,5 VHM

SD 45 3XD 9,6 VHM

SD 45 3XD 9,7 VHM

SD 45 3XD 9,8 VHM

SD 45 3XD 9,9 VHM

SD 45 3XD 10 VHM

SD 45 3XD 10,1 VHM

SD 45 3XD 10,2 VHM

SD 45 3XD 10,3 VHM

SD 45 3XD 10,4 VHM

SD 45 3XD 10,5 VHM

SD 45 3XD 10,6 VHM

SD 45 3XD 10,7 VHM

SD 45 3XD 10,8 VHM

SD 45 3XD 10,9 VHM

SD 45 3XD 11 VHM

SD 45 3XD 11,1 VHM

SD 45 3XD 11,2 VHM

SD 45 3XD 11,3 VHM

SD 45 3XD 11,4 VHM

SD 45 3XD 11,5 VHM

SD 45 3XD 11,6 VHM

SD 45 3XD 11,7 VHM

SD 45 3XD 11,8 VHM

SD 45 3XD 11,9 VHM

SD 45 3XD 12 VHM       

SD 45 3XD 12,2 VHM

SD 45 3XD 12,5 VHM

SD 45 3XD 12,8 VHM

SD 45 3XD 13 VHM

SD 45 3XD 13,5 VHM

SD 45 3XD 13,8 VHM

SD 45 3XD 14 VHM

SD 45 3XD 14,5 VHM

SD 45 3XD 15 VHM

SD 45 3XD 15,3 VHM

SD 45 3XD 15,5 VHM

SD 45 3XD 15,8 VHM    

SD 45 3XD 16 VHM

SD 45 3XD 16,5 VHM

SD 45 3XD 17 VHM

SD 45 3XD 17,5 VHM

SD 45 3XD 18 VHM

SD 45 3XD 18,5 VHM

SD 45 3XD 19 VHM

SD 45 3XD 19,5 VHM

SD 45 3XD 20 VHM

5XD Z CHŁODZENIEM.

SD 45 WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE KRĘTE – DIN 6537 – 140o  kąt wierzchołkowy – 5 x D – VHM

SD 45 5XD 3 IK VHM                  

SD 45 5XD 3,1 IK VHM

SD 45 5XD 3,2 IK VHM

SD 45 5XD 3,3 IK VHM

SD 45 5XD 3,4 IK VHM

SD 45 5XD 3,5 IK VHM

SD 45 5XD 3,6 IK VHM

SD 45 5XD 3,7 IK VHM

SD 45 5XD 3,8 IK VHM

SD 45 5XD 3,9 IK VHM

SD 45 5XD 4 IK VHM

SD 45 5XD 4,1 IK VHM

SD 45 5XD 4,2 IK VHM

SD 45 5XD 4,3 IK VHM

SD 45 5XD 4,4 IK VHM

SD 45 5XD 4,5 IK VHM

SD 45 5XD 4,6 IK VHM

SD 45 5XD 4,7 IK VHM

SD 45 5XD 4,8 IK VHM

SD 45 5XD 4,9 IK VHM

SD 45 5XD 5 IK VHM

SD 45 5XD 5,1 IK VHM

SD 45 5XD 5,2 IK VHM

SD 45 5XD 5,3 IK VHM

SD 45 5XD 5,4 IKVHM

SD 45 5XD 5,5 IK VHM

SD 45 5XD 5,6 IK VHM

SD 45 5XD 5,7 IK VHM

SD 45 5XD 5,8 IK VHM

SD 45 5XD 5,9 IK VHM

SD 45 5XD 6 IK VHM             

SD 45 5XD 6,1 IK VHM

SD 45 5XD 6,2 IK VHM

SD 45 5XD 6,3 IK VHM

SD 45 5XD 6,4 IK VHM

SD 45 5XD 6,5 IK VHM

SD 45 5XD 6,6 IK VHM

SD 45 5XD 6,7 IK VHM

SD 45 5XD 6,8 IK VHM

SD 45 5XD 6,9 IK VHM

SD 45 5XD 7 IK VHM

SD 45 5XD 7,1 IK VHM

SD 45 5XD 7,2 IK VHM

SD 45 5XD 7,3 IK VHM

SD 45 5XD 7,4 IK VHM

SD 45 5XD 7,5 IK VHM

SD 45 5XD 7,6 IK VHM

SD 45 5XD 7,7 IK VHM

SD 45 5XD 7,8 IK VHM

SD 45 5XD 7,9 IK VHM

SD 45 5XD 8 IK VHM

SD 45 5XD 8,1 IK VHM

SD 45 5XD 8,2 IK VHM

SD 45 5XD 8,3 IK VHM      

SD 45 5XD 8,4 IK VHM

SD 45 5XD 8,5 IK VHM

SD 45 5XD 8,6 IK VHM

SD 45 5XD 8,7 IK VHM

SD 45 5XD 8,8 IK VHM

SD 45 5XD 8,9 IK VHM

SD 45 5XD 9 IK VHM         

SD 45 5XD 9,1 IK VHM

SD 45 5XD 9,2 IK VHM

SD 45 5XD 9,3 IK VHM

SD 45 5XD 9,4 IK VHM

SD 45 5XD 9,5 IK VHM

SD 45 5XD 9,6 IK VHM

SD 45 5XD 9,7 IK VHM

SD 45 5XD 9,8 IK VHM

SD 45 5XD 9,9 IK VHM

SD 45 5XD 10 IK VHM

SD 45 5XD 10,1 IK VHM

SD 45 5XD 10,2 IK VHM

SD 45 5XD 10,3 IK VHM

SD 45 5XD 10,4 IK VHM

SD 45 5XD 10,5 IK VHM

SD 45 5XD 10,6 IK VHM

SD 45 5XD 10,7 IK VHM

SD 45 5XD 10,8 IK VHM

SD 45 5XD 10,9 IK VHM

SD 45 5XD 11 IK VHM

SD 45 5XD 11,1 IK VHM

SD 45 5XD 11,2 IK VHM

SD 45 5XD 11,3 IK VHM

SD 45 5XD 11,4 IK VHM

SD 45 5XD 11,5 IK VHM

SD 45 5XD 11,6 IK VHM

SD 45 5XD 11,7 IK VHM

SD 45 5XD 11,8 IK VHM

SD 45 5XD 11,9 IK VHM

SD 45 5XD 12 IK VHM             

SD 45 5XD 12,2 IK VHM

SD 45 5XD 12,5 IK VHM

SD 45 5XD 12,8 IK VHM

SD 45 5XD 13 IK VHM

SD 45 5XD 13,5 IK VHM

SD 45 5XD 13,8 IK VHM

SD 45 5XD 14 IK VHM

SD 45 5XD 14,5 IK VHM

SD 45 5XD 15 IK VHM

SD 45 5XD 15,3 IK VHM

SD 45 5XD 15,5 IK VHM

SD 45 5XD 15,8 IK VHM

SD 45 5XD 16 IK VHM        

SD 45 5XD 16,5 IK VHM

SD 45 5XD 17 IK VHM

SD 45 5XD 17,5 IK VHM

SD 45 5XD 18 IK VHM

SD 45 5XD 18,5 IK VHM

SD 45 5XD 19 IK VHM

SD 45 5XD 19,5 IK VHM

SD 45 5XD 20 IK VHM

8XD Z CHŁODZENIEM.

SD 45  WIERTŁA PEŁNOWĘGLIKOWE SPIRALNE DŁUGIE – DIN 6537 – 140°  kąt wierzchołkowy – 8 X D – VHM

SD 45 8XD 3,0 IK VHM               

SD 45 8XD 3,1 IK VHM

SD 45 8XD 3,2 IK VHM

SD 45 8XD 3,3 IK VHM

SD 45 8XD 3,4 IK VHM

SD 45 8XD 3,5 IK VHM

SD 45 8XD 3,6 IK VHM

SD 45 8XD 3,7 IK VHM

SD 45 8XD 3,8 IK VHM

SD 45 8XD 3,9 IK VHM

SD 45 8XD 4,0 IK VHM

SD 45 8XD 4,1 IK VHM

SD 45 8XD 4,2 IK VHM

SD 45 8XD 4,3 IK VHM

SD 45 8XD 4,4 IK VHM

SD 45 8XD 4,5 IK VHM

SD 45 8XD 4,6 IK VHM

SD 45 8XD 4,7 IK VHM

SD 45 8XD 4,8 IK VHM

SD 45 8XD 4,9 IK VHM

SD 45 8XD 5,0 IK VHM

SD 45 8XD 5,1 IK VHM

SD 45 8XD 5,2 IK VHM

SD 45 8XD 5,3 IK VHM

SD 45 8XD 5,4 IK VHM

SD 45 8XD 5,5 IK VHM

SD 45 8XD 5,6 IK VHM

SD 45 8XD 5,7 IK VHM

SD 45 8XD 5,8 IK VHM

SD 45 8XD 5,9 IK VHM

SD 45 8XD 6,0 IK VHM           

SD 45 8XD 6,1 IK VHM

SD 45 8XD 6,2 IK VHM

SD 45 8XD 6,3 IK VHM

SD 45 8XD 6,4 IK VHM

SD 45 8XD 6,5 IK VHM

SD 45 8XD 6,6 IK VHM

SD 45 8XD 6,7 IK VHM

SD 45 8XD 6,8 IK VHM

SD 45 8XD 6,9 IK VHM

SD 45 8XD 7,0 IK VHM

SD 45 8XD 7,1 IK VHM

SD 45 8XD 7,2 IK VHM

SD 45 8XD 7,3 IK VHM

SD 45 8XD 7,4 IK VHM

SD 45 8XD 7,5 IK VHM

SD 45 8XD 7,6 IK VHM

SD 45 8XD 7,7 IK VHM

SD 45 8XD 7,8 IK VHM

SD 45 8XD 7,9 IK VHM

SD 45 8XD 8,0 IK VHM   

SD 45 8XD 8,1 IK VHM

SD 45 8XD 8,2 IK VHM

SD 45 8XD 8,3 IK VHM

SD 45 8XD 8,4 IK VHM

SD 45 8XD 8,5 IK VHM

SD 45 8XD 8,6 IK VHM

SD 45 8XD 8,7 IK VHM

SD 45 8XD 8,8 IK VHM

SD 45 8XD 8,9 IK VHM

SD 45 8XD 9,0 IK VHM  

SD 45 8XD 9,1 IK VHM

SD 45 8XD 9,2 IK VHM

SD 45 8XD 9,3 IK VHM

SD 45 8XD 9,4 IK VHM

SD 45 8XD 9,5 IK VHM

SD 45 8XD 9,6 IK VHM

SD 45 8XD 9,7 IK VHM

SD 45 8XD 9,8 IK VHM

SD 45 8XD 9,9 IK VHM

SD 45 8XD 10,0 IK VHM

SD 45 8XD 10,2 IK VHM

SD 45 8XD 10,5 IK VHM

SD 45 8XD 11,0 IK VHM

SD 45 8XD 11,2 IK VHM

SD 45 8XD 11,3 IK VHM

SD 45 8XD 11,5 IK VHM

SD 45 8XD 11,7 IK VHM

SD 45 8XD 11,8 IK VHM

SD 45 8XD 12,0 IK VHM

SD 45 8XD 12,2 IK VHM

SD 45 8XD 12,5 IK VHM

SD 45 8XD 12,7 IK VHM

SD 45 8XD 12,8 IK VHM

SD 45 8XD 13,0 IK VHM

SD 45 8XD 13,5 IK VHM

SD 45 8XD 13,7 IK VHM

SD 45 8XD 14,0 IK VHM

SD 45 8XD 14,5 IK VHM

SD 45 8XD 15,0 IK VHM

SD 45 8XD 15,5 IK VHM

SD 45 8XD 16,0 IK VHM

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


MONOLITYCZNE FREZY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH „SMart Line” PAFANA.  

ASORTYMENT:

OFERTA PFN PAFANA S.A. OBEJMUJE:

FREZY WALCOWO-CZOŁOWE, KRÓTKIE – 2 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

SSM0102T              

SSM0152T

SSM0202T

SSM0252T

SM0102T

SM0152T

SM0202T

SM0252T

SM0302T

SM0352T

SM0402T

SM0452T

SM0502T

SM0552T

SM0602T

SM0652T

SM0702T

SM0752T

SM0802T

SM0852T

SM0902T

SM0952T

SM1002T

SM1052T

SM1102T

SM1152T

SM1202T

SM1402T

SM1602T

SM1802T

SM2002T

FREZY WALCOWO – CZOŁOWE, DŁUGIE (WYDŁUŻONA CZEŚĆ ROBOCZA) – 2 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

LSM0102T            

LSM0152T

LSM0202T

LSM0252T

LSM0302T

LSM0352T

LSM0402T

LSM0452T

LSM0502T

LSM0552T

LSM0602T

LSM0702T

LSM0802T

LSM0902T

LSM1002T

LSM1102T

LSM1202T

LSM1402T

LSM1602T

LSM2002T

FREZY Z CZOŁEM KULISTYM, 2 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

SBSM0102T         

SBSM0152T

SBSM0202T

SBSM0252T

BSM0102T

BSM0152T

BSM0202T

BSM0252T

BSM0302T

BSM0352T

BSM0402T

BSM0452T

BSM0502T

BSM0552T

BSM0602T

BSM0702T

BSM0802T

BSM0902T

BSM1002T

BSM1102T

BSM1202T

BSM1402T

BSM1602T

BSM1802T

BSM2002T

FREZY WALCOWO – CZOŁOWE, STOPY ALUMINIUM – 3 OSTRZOWE.

WYSOKOWYDAJNE  FREZY WĘGLIKOWE 3 OSTRZOWE Z SERII ASM PRZEZNACZONE DO PRACY Z WYSOKIMI POSUWAMI W  STOPACH ALUMINIUM.

ZASTOSOWANIE:

– STOPY ALUMINIUM I MIEDZI.

ASM0253             

ASM0303

ASM0403

ASM0503

ASM0603

ASM0803

ASM1003

ASM1203

ASM1603

ASM2003

FREZY WALCOWO – CZOŁOWE, KRÓTKIE – 4 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

SSM0104T                     

SSM0154T

SSM0204T

SSM0254T

SM0104T

SM0154T

SM0204T

SM0254T

SM0304T

SM0354T

SM0404T

SM0454T

SM0504T       

SM0554T

SM0604T

SM0654T

SM0704T

SM0754T

SM0804T

SM0854T

SM0904T

SM0954T

SM1004T

SM1054T

SM1104T

SM1154T

SM1204T

SM1404T

SM1604T

SM1804T

SM2004T

FREZY WALCOWO – CZOŁOWE, DŁUGIE (WYDŁUŻONA CZEŚĆ ROBOCZA) – 4 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

LSM0104T        

LSM0154T

LSM0204T

LSM0254T

LSM0304T

LSM0354T

LSM0404T

LSM0454T

LSM0504T

LSM0554T

LSM0604T

LSM0704T

LSM0804T

LSM0904T

LSM1004T

LSM1104T

LSM1204T

LSM1404T

LSM1604T

LSM2004T  

           

FREZY Z CZOŁEM KULISTYM, 4 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

MBSM0104T    

MBSM0154T

MBSM0204T

MBSM0254T

BSM0104T

BSM0154T

BSM0204T

BSM0254T

BSM0304T

BSM0354T

BSM0454T

BSM0504T

BSM0554T

BSM0604T

BSM0704T

BSM0804T

BSM0904T

BSM1004T

BSM1104T

BSM1204T

BSM1404T

BSM1604T

BSM1804T

BSM2004T     

FREZY WĘGLIKOWE Z PROMIENIEM NAROŻA – 4 OSTRZOWE.

ZASTOSOWANIE:

ZALECANY – STAL WĘGLOWA, STAL STOPOWA, STAL WSTĘPNIE UTWARDZONA, STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 50 HRC.

MOŻLIWY DO UŻYCIA – STAL WYSOKO UTWARDZONA DO 55 HRC,

STAL NIERDZEWNA.

NIE POLECANY – STAL WYSOKO UTWARDZONA OD 60 HRC DO 65 HRC,

STOPY MIEDZI, STOPY ALUMINIUM.

CRSM040054T 

CRSM040104T

CRSM050054T

CRSM050104T

CRSM060054T

CRSM060104T

CRSM080054T

CRSM080104T

CRSM100054T

CRSM100104T

CRSM120054T

CRSM120104T   

FREZY Z NOWĄ POWŁOKĄ ALTIBN  POKRYCIA 2 DO 4 µM Z LEPSZYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. TWARDOŚĆ HV DO 3400.

ZASTOSOWANIE GŁÓWNIE DO STALI WĘGLOWEJ , HSS – STALI SZYBKOTNĄCEJ, STOPÓW ŻELAZA A TAKŻE MOŻLIWE DO UŻYCIA DO STALI NIERDZEWNEJ, INCONELI, ORAZ TYTANU. OBRÓBKA NA SUCHO.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


NOWOŚCI PAFANA 02/2023 – GWINTOWNIKI RĘCZNE PAFANA – SMART TAPS PAFANA.

GWINTOWNIKI RĘCZNE DO GWINTÓW METRYCZNYCH I CALOWYCH PAFANA 2023.

ASORTYMENT:

PFN PAFANA S.A.  OFERUJE GWINTOWNIKI RĘCZNE W NASTĘPUJĄCYCH KONFIGURACJACH:

GWINTOWNIKI RĘCZNE DO GWINTÓW METRYCZNYCH (KPL. 3 SZT.)

DIN 352/3 M HSS.GWINT METRYCZNY ZWYKŁY. TOLERANCJA ISO-2 6H. MATERIAŁ OBRABIANY: P, K, K(N).

DIN 352/3 M2 HSS

DIN 352/3 M3 HSS

DIN 352/3 M4 HSS

DIN 352/3 M5 HSS

DIN 352/3 M6 HSS

DIN 352/3 M8 HSS

DIN 352/3 M10 HSS

DIN 352/3 M12 HSS

DIN 352/3 M14 HSS

DIN 352/3 M16 HSS

DIN 352/3 M20 HSS

DIN 352/3 M24 HSS

GWINTOWNIKI RĘCZNE DO GWINTÓW METRYCZNYCH (KPL. 2 SZT.)

DIN 352/2 M HSS.GWINT METRYCZNY ZWYKŁY. TOLERANCJA ISO-2 6H. MATERIAŁ OBRABIANY: P, K, K(N).

DIN 352/2 M2 HSS

DIN 352/2 M3 HSS

DIN 352/2 M4 HSS

DIN 352/2 M5 HSS

DIN 352/2 M6 HSS

DIN 352/2 M8 HSS

DIN 352/2 M10 HSS

DIN 352/2 M12 HSS

DIN 352/2 M14 HSS

DIN 352/2 M16 HSS

DIN 352/2 M 18 HSS

DIN 352/2 M 20 HSS

DIN 352/2 M 22 HSS

GWINTOWNIKI RĘCZNE DO GWINTÓW METRYCZNYCH DROBNOZWOJNYCH (KPL. 2 SZT.)

DIN 2181/2 MF HSS.GWINT METRYCZNY DROBNOZWOJNY. TOLERANCJA ISO-2 6H. MATERIAŁ OBRABIANY: P, K, K(N).

DIN 2181/2 M6x0,75 HSS

DIN 2181/2 M8x1,0 HSS

DIN 2181/2 M10x1,0 HSS

DIN 2181/2 M10x1,25 HSS

DIN 2181/2 M12x1,0 HSS

DIN 2181/2 M12x1,25 HSS

DIN 2181/2 M12x1,5 HSS

DIN 2181/2 M14x1,0 HSS

DIN 2181/2 M14x1,5 HSS

DIN 2181/2 M16x1,0 HSS

DIN 2181/2 M16x1,5 HSS

DIN 2181/2 M20x1,0 HSS

DIN 2181/2 M20x1,5 HSS

GWINTOWNIKI RĘCZNE DO GWINTÓW CALOWYCH (KPL. 2 SZT.)

DIN 5157/2 HSS.GWINT GWINT CALOWY. TOLERANCJA A. MATERIAŁ OBRABIANY: P, K, K(N).

DIN 5157/2 G1/8 HSS

DIN 5157/2 G1/4 HSS

DIN 5157/2 G3/8 HSS

DIN 5157/2 G1/2 HSS

DIN 5157/2 G3/4 HSS

DIN 5157/2 G1 HSS

DIN 5157/2 G1,1/4 HSS

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz asortyment katalog PAFANA edycja 07/2020: https://pafana.pl/gwintowniki-pafana/

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


NARZĘDZIA „SMARTCUT” PAFANA.

Uniwersalne jednoostrzowe narzędzie tokarskie do wiercenia (1) w pełnym materiale

z możliwością roztaczania (2), toczenia poprzecznego (3), wzdłużnego (4).

Korzyści dla Klienta:

– zmniejszenie kosztów narzędziowych w wyniku zastosowania jednego narzędzia do wielu 

  zabiegów technologicznych,

– możliwość wykonania płaskiego dna wierconego otworu,

– skrócenie czasu przezbrojenia i przeprogramowania maszyny,

– szeroki zakres wierconych otworów w pełnym materiale od Ø8 do Ø32 mm,

– kierunkowe chłodzenie przez narzędzie zapewnia prawidłowe odprowadzenie wiórów i ciepła

  z obszaru obróbki.

Możliwe jest wykonywanie otworów o nieznacznie mniejszej lub większej średnicy od średnicy

nominalnej D (tabela poniżej). Wiercenie pozaosiowe.

Wiercenie (1):

Głębokość wiercenia (1):

W czasie wiercenia otworów w materiale pełnym należy stosować obfite doprowadzenie

chłodziwa o ciśnieniu 5 – 10 bar i cykl odwiórowania.

Roztaczanie (2):

Głębokość skrawania / posuw – 2.25 x D.

ASORTYMENT NARZĘDZI „SMART CUT”  PAFANA:

SCR2.25D08-10XP04

PŁYTKI PAFANA: XP.T04…ER,

SCL2.25D08-10XP04

PŁYTKI PAFANA: XP.T04…EL,

SCR/L2.25D10-12XP05

PŁYTKI PAFANA: XP.T05…EN,

SCR/L2.25D12-16XP06

PŁYTKI PAFANA: XP.T06…EN,

SCR/L2.25D14-16XP07

PŁYTKI PAFANA: XP.T07…EN,

SCR/L2.25D16-20XP08

PŁYTKI PAFANA: XP.T08…EN,

SCR/L2.25D18-25XP09

PŁYTKI PAFANA: XP.T09…EN,

SCR/L2.25D20-25XP10

PŁYTKI PAFANA: XP.T10…EN,

SCR/L2.25D25-32XP13

PŁYTKI PAFANA: XP.T13…EN,

SCR/L2.25D32-40XP17

PŁYTKI PAFANA: XP.T17…EN.

PŁYTKI  XPNT, XPET DO NARZĘDZI SMARTCUT PAFANA  SCR/L2.25D..-..XP..

XPNT:

XPNT 040204ER  prawa  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W(M), FP30S(K),

XPNT 040204EL lewa FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W(M), FP30S(K),

XPNT 050204 EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 060204EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 070304EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

 XPNT 080304EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 090404EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 100404EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 100408EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 130504EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 130508EN  neutralna  FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K),

XPNT 170608EN  neutralna FP30S (P),  BP35W (P),  BP35W (M), FP30S (K).

XPET:

XPET 040204FR  prawa  NK15A (K(N)),

XPET 050204FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 060204FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 070304FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 080304FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 090404FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 100404FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 100408FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 130504FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 130508FN  neutralna  NK15A (K(N)),

XPET 170508FN  neutralna  NK15A (K(N)).

Narzędzie o niepozornym wyglądzie sprawdza się nawet w niekorzystnych warunkach skrawania. Solidna konstrukcja z chwytem do zastosowania w nowoczesnych maszynach CNC daje możliwość zaistnienia płytce wymiennej XPNT (wielkość 04-17) – do zastosowania w materiałach ze stali, stali odpornej na korozję, żeliwa oraz płytce XPET (wielkość 04-17) – do zastosowania w materiałach ze stopów lekkich. Obróbka różnego rodzaju materiałów  oraz możliwości wykonania czterech operacji obróbkowych świadczy o  uniwersalności tego narzędzia – „UNIWERSALNE JEDNOOSTRZOWE NARZĘDZIA SMARTCUT PAFANA” TO NIE FIKCJA TO RZECZYWISTOŚĆ.

Grupa narzędzi SMARTCUT wygrała X edycję konkursu Zarządu Głównego SIMP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) na „Osiągnięcie techniczne 2016 roku” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


WIERTŁA SKŁADANE  / L = 3D, L = 4D, L = 5D / SD-..-SOLT Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI SOLT.. PAFANA.

SYSTEM OZNACZEŃ WIERTEŁ SKŁADANYCH PAFANA:

Wiertła składane produkcji  PFN PAFANA S.A. to nowoczesne narzędzia skrawające przeznaczone do wykonywania otworów, toczenia i roztaczania na obrabiarkach charakteryzujących się dużą sztywnością, a zwłaszcza na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie.

ZASTOSOWANIE WIERTEŁ SKŁADANYCH PAFANA:

Wiertła składane SD-..-SOLT umożliwiają, oprócz podstawowego typu wiercenia otworu, dowiercenie do otworów poprzecznych, powiercanie, wiercenie w powierzchni kształtowej lub powierzchni skośnej,  wiercenie w niepełnym otworze oraz wiercenie pakietu blach.

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE SOLT PAFANA:

W obu gniazdach wierteł SD-..-SOLT /wewnętrznym i zewnętrznym/ mocujemy takie same płytki wymienne SOLT05…, SOLT06…, SOLT07…, SOLT08…, SOLT10…, SOLT11.., SOLT13..

Dostępne są płytki do obróbki stali, stali nierdzewnych, żeliwa, materiałów trudnoobrabialnych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Parametry skrawania dla wierteł składanych SD-..-SOLT z płytkami wymiennymi SOLT…- PAFANA

 należy dobierać do konkretnych warunków obróbki w zależności od sztywności układu OUPN

/obrabiarka – uchwyt – przedmiot – narzędzie/ i rodzaju materiału obrabianego /prędkości m/min, posuwy mm/obr/.

Należy dążyć do uzyskania dobrego łamania wióra /w przypadku tworzenia się zbyt długich

wiórów należy zwiększać posuw na obrót a zmniejszać prędkość skrawania/, co zapewni spokojny przebieg obróbki.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy włączyć doprowadzanie chłodziwa. W przypadku obróbki z

obracającym się przedmiotem /tokarki/ w końcowej fazie wiercenia powstaje odpad, który może zostać wyrzucony ze strefy obróbki. W typowych obrabiarkach posiadających wymagane osłony uchwytu nie stwarza to zagrożenia dla obsługi.

NOWY ASORTYMENT WIERTEŁ PAFANA 2021:

ASORTYMENT – 3D:

SD-14-3D-W20-SOLT05

SD-14,5-3D-W20-SOLT05                       

SD-15-3D-W20-SOLT05

SD-15,5-3D-W20-SOLT05

SD-16-3D-W20-SOLT05

SD-16,5-3D-W20-SOLT05

PŁYTKI PAFANA: SOLT 050204…

SD-17-3D-W20-SOLT06

SD-17,5-3D-W20-SOLT06

SD-18-3D-W25-SOLT06

SD-18,5-3D-W25-SOLT06

SD-19-3D-W25-SOLT06

SD-19,5-3D-W25-SOLT06

SD-19,5-3D-W25-SOLT06

PŁYTKI PAFANA: SOLT 06T206…

SD-20-3D-W25-SOLT07

SD-20,5-3D-W25-SOLT07

SD-21-3D-W25-SOLT07

SD-21,5-3D-W25-SOLT07

SD-22-3D-W25-SOLT07

SD-22,5-3D-W25-SOLT07

SD-23-3D-W25-SOLT07

SD-23,5-3D-W25-SOLT07

PŁYTKI PAFANA: SOLT 070308…

SD-24-3D-W32-SOLT08

SD-24,5-3D-W32-SOLT08

SD-25-3D-W32-SOLT08

SD-25,5-3D-W32-SOLT08

SD-26-3D-W32-SOLT08

SD-26,5-3D-W32-SOLT08

SD-27-3D-W32-SOLT08

SD-27,5-3D-W32-SOLT08

SD-28-3D-W32-SOLT08

SD-28,5-3D-W32-SOLT08

PŁYTKI PAFANA: SOLT 080308…

SD-29-3D-W32-SOLT10

SD-29,5-3D-W32-SOLT10

SD-30-3D-W32-SOLT10

SD-30,5-3D-W32-SOLT10

SD-31-3D-W40-SOLT10

SD-31,5-3D-W40-SOLT10

SD-32-3D-W40-SOLT10

SD-32,5-3D-W40-SOLT10

SD-33-3D-W40-SOLT10

SD-33,5-3D-W40-SOLT10

PŁYTKI PAFANA: SOLT 10T308…

SD-34-3D-W40-SOLT11

SD-34,5-3D-W40-SOLT11

SD-35-3D-W40-SOLT11

SD-35,5-3D-W40-SOLT11

SD-36-3D-W40-SOLT11

SD-36,5-3D-W40-SOLT11

SD-37-3D-W40-SOLT11

SD-37,5-3D-W40-SOLT11

SD-38-3D-W40-SOLT11

SD-38,5-3D-W40-SOLT11

PŁYTKI PAFANA: SOLT 110408…

SD-39-3D-W40-SOLT13

SD-39,5-3D-W40-SOLT13

SD-40-3D-W40-SOLT13

SD-40,5-3D-W40-SOLT13

SD-41-3D-W40-SOLT13

SD-41,5-3D-W40-SOLT13

SD-42-3D-W40-SOLT13

SD-42,5-3D-W40-SOLT13

SD-43-3D-W40-SOLT13

SD-43,5-3D-W40-SOLT13

SD-44-3D-W40-SOLT13

SD-44,5-3D-W40-SOLT13

PŁYTKI PAFANA: SOLT 130508…

ASORTYMENT – 4D:

SD-14-4D-W20-SOLT05                     

SD-14.5-4D-W20-SOLT05

SD-15-4D-W20-SOLT05

SD-15.5-4D-W20-SOLT05

SD-16-4D-W20-SOLT05

SD-16.5-4D-W20-SOLT05

PŁYTKI PAFANA: SOLT 050204…

SD-17-4D-W20-SOLT06

SD-17.5-4D-W25-SOLT06

SD-18-4D-W25-SOLT06

SD-18.5-4D-W25-SOLT06

SD-19-4D-W25-SOLT06

SD-19.5-4D-W25-SOLT06

PŁYTKI PAFANA: SOLT 06T206…

SD-20-4D-W25-SOLT07

SD-20.5-4D-W25-SOLT07

SD-21-4D-W25-SOLT07

SD-21.5-4D-W25-SOLT07

SD-22-4D-W25-SOLT07

SD-22.5-4D-W25-SOLT07

SD-23-4D-W25-SOLT07

PŁYTKI PAFANA: SOLT 070308…

SD-23.5-4D-W32-SOLT08

SD-24-4D-W32-SOLT08

SD-24.5-4D-W32-SOLT08

SD-25-4D-W32-SOLT08

SD-25.5-4D-W32-SOLT08

SD-26-4D-W32-SOLT08

SD-26.5-4D-W32-SOLT08

SD-27-4D-W32-SOLT08

SD-27.5-4D-W32-SOLT08

SD-28-4D-W32-SOLT08

PŁYTKI PAFANA: SOLT 080308…

SD-28.5-4D-W32-SOLT10

SD-29-4D-W32-SOLT10

SD-29.5-4D-W32-SOLT10

SD-30-4D-W32-SOLT10

SD-30.5-4D-W40-SOLT10

SD-31-4D-W40-SOLT10

SD-31.5-4D-W40-SOLT10

SD-32-4D-W40-SOLT10

SD-32.5-4D-W40-SOLT10

SD-33-4D-W40-SOLT10

PŁYTKI PAFANA: SOLT 10T308…

SD-33.5-4D-W40-SOLT11

SD-34-4D-W40-SOLT11

SD-34.5-4D-W40-SOLT11

SD-35-4D-W40-SOLT11

SD-35.5-4D-W40-SOLT11

SD-36-4D-W40-SOLT11

SD-36.5-4D-W40-SOLT11

SD-37-4D-W40-SOLT11

SD-37.5-4D-W40-SOLT11

SD-38-4D-W40-SOLT11

PŁYTKI PAFANA: SOLT 110408…

SD-38.5-4D-W40-SOLT13

SD-39-4D-W40-SOLT13

SD-39.5-4D-W40-SOLT13

SD-40-4D-W40-SOLT13

SD-40.5-4D-W40-SOLT13

SD-41-4D-W40-SOLT13

SD-41.5-4D-W40-SOLT13

SD-42-4D-W40-SOLT13

SD-42.5-4D-W40-SOLT13

SD-43-4D-W40-SOLT13

SD-43.5-4D-W40-SOLT13

SD-44-4D-W40-SOLT13

PŁYTKI PAFANA: SOLT 130508…

ASORTYMENT – 5D:

SD-14-5D-W20-SOLT05                      

SD-14.5-5D-W20-SOLT05

SD-15-5D-W20-SOLT05

SD-15.5-5D-W20-SOLT05

SD-16-5D-W20-SOLT05

SD-16.5-5D-W20-SOLT05

PŁYTKI PAFANA: SOLT 050204…

SD-17-5D-W20-SOLT06

SD-17.5-5D-W25-SOLT06

SD-18-5D-W25-SOLT06

SD-18.5-5D-W25-SOLT06

SD-19-5D-W25-SOLT06

SD-19.5-5D-W25-SOLT06

PŁYTKI PAFANA: SOLT 06T206…

SD-20-5D-W25-SOLT07

SD-20.5-5D-W25-SOLT07

SD-21-5D-W25-SOLT07

SD-21.5-5D-W25-SOLT07

SD-22-5D-W25-SOLT07

SD-22.5-5D-W25-SOLT07

SD-23-5D-W25-SOLT07

PŁYTKI PAFANA: SOLT 070308…

SD-23.5-5D-W32-SOLT08

SD-24-5D-W32-SOLT08

SD-24.5-5D-W32-SOLT08

SD-25-5D-W32-SOLT08

SD-25.5-5D-W32-SOLT08

SD-26-5D-W32-SOLT08

SD-26.5-5D-W32-SOLT08

SD-27-5D-W32-SOLT08

SD-27.5-5D-W32-SOLT08

SD-28-5D-W32-SOLT08

PŁYTKI PAFANA: SOLT 080308…

SD-28.5-5D-W32-SOLT10

SD-29-5D-W32-SOLT10

SD-29.5-5D-W32-SOLT10

SD-30-5D-W32-SOLT10

SD-30.5-5D-W40-SOLT10

SD-31-5D-W40-SOLT10

SD-31.5-5D-W40-SOLT10

SD-32-5D-W40-SOLT10

SD-32.5-5D-W40-SOLT10

SD-33-5D-W40-SOLT10

PŁYTKI PAFANA: SOLT 10T308…

SD-33.5-5D-W40-SOLT11

SD-34-5D-W40-SOLT11

SD-34.5-5D-W40-SOLT11

SD-35-5D-W40-SOLT11

SD-35.5-5D-W40-SOLT11

SD-36-5D-W40-SOLT11

SD-36.5-5D-W40-SOLT11

SD-37-5D-W40-SOLT11

SD-37.5-5D-W40-SOLT11

SD-38-5D-W40-SOLT11

PŁYTKI PAFANA: SOLT 110408…

SD-38.5-5D-W40-SOLT13

SD-39-5D-W40-SOLT13

SD-39.5-5D-W40-SOLT13

SD-40-5D-W40-SOLT13

SD-40.5-5D-W40-SOLT13

SD-41-5D-W40-SOLT13

SD-41.5-5D-W40-SOLT13

SD-42-5D-W40-SOLT13

SD-42.5-5D-W40-SOLT13

SD-43-5D-W40-SOLT13

SD-43.5-5D-W40-SOLT13

SD-44-5D-W40-SOLT13

PŁYTKI PAFANA: SOLT 130508…

Nowość Pafana – wiertła połówkowe wzbogacające asortyment umożliwiający przygotowanie otworów pod typowe gwinty metryczne.

ASORTYMENT PŁYTEK SOLT PAFANA:

SOLT 05 02 04      WSP  FP30S (P)

SOLT 05 02 04      WSP  FM35M (M), FM35M (K(S))                     

SOLT 05 02 04      WSM  FM35M (M)                   

SOLT 05 02 04      WSK  FK15H (K)                        

SOLT 06 T2 06      WSP  FP30S (P)                     

SOLT 06 T2 06      WSP  FM35M (M), FM35M (K(S))                  

SOLT 06 T2 06      WSM  FM35M (M)                                      

SOLT 06 T2 06      WSK   FK15H (K)                                         

SOLT 07 03 08      WSP   FP30S (P)                  

SOLT 07 03 08      WSP   FM35M (M), FM35M (K(S))                                       

SOLT 07 03 08      WSM  FM35M (M)                                      

SOLT 07 03 08      WSK   FK15H (K)                                          

SOLT 08 03 08      WSP   FP30S (P)                                       

SOLT 08 03 08      WSP   FM35M (M), FM35M (K(S))                                  

SOLT 08 03 08      WSM   FM35M (M)               

SOLT 08 03 08      WSK   FK15H (K)                                                          

SOLT 10 T3 08      WSP   FP30S (P)                                                      

SOLT 10 T3 08      WSP   FM35M (M), FM35M (K(S))                                                  

SOLT 10 T3 08      WSM   FM35M (M)                  

SOLT 10 T3 08      WSK   FK15H (K)                                                           

SOLT 11 04 08      WSP   FP30S (P)                                                       

SOLT 11 04 08      WSP   FM35M (M), FM35M (K(S))                                                  

SOLT 11 04 08      WSM   FM35M (M)                 

SOLT 11 04 08      WSK   FK15H (K)                                                            

SOLT 13 05 08      WSP   FP30S (P)                                                         

SOLT 13 05 08      WSP   FM35M (M), FM35M (K(S))                                                    

SOLT 13 05 08      WSM   FM35M (M)               

SOLT 13 05 08      WSK    FK15H (K)

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


SYSTEM – „D “ –  PAFANA.

1 – trzonek. 2 – płytka podporowa.  3 – śruba mocująca płytkę podporową.

4 – docisk. 5 – śruba docisku. 6 –  sprężyna.  7 – płytka skrawająca.

SYSTEM MOCOWANIA PŁYTEK – „D “ – PAFANA.

SYSTEM „D” – ujemna geometria noży.  Płytki wymienne, negatywe (kąt przyłożenia płytki równy 0°) mocowane są za pomocą specjalnego docisku jednocześnie w dwóch kierunkach, tzn. na powierzchni otworu cylindrycznego płytki i na powierzchni natarcia.

Noże z płytkami mocowanymi w systemie „D” to najlepszy wybór do wydajnej obróbki zgrubnej jak i wykończeniowej, gdy wymagana jest duża sztywność i stabilność położenia płytki. Stosowane są do toczenia zewnętrznego i wytaczania otworów.

System „D” cechuje bardzo wysoka powtarzalność położenia ostrza, łatwa oraz szybka wymiana płytki skrawającej.

Mocowanie płytki podporowej i płytki skrawającej wykonuje się przy użyciu tylko jednego klucza.

WYMIANA PŁYTKI SKRAWAJĄCEJ W NOŻACH SYSTEMU – „D “ – PAFANA.

1. Odkręcić docisk (A), tak aby umożliwić obrócenie lub wymianę płytki skrawającej (B).

2. Obrócić lub wymienić płytkę skrawającą (B).

3. Dokręcić docisk (A).

ASORTYMENT – SYSTEM – „D “ – PAFANA.

Dostępny asortyment noży tokarskich składanych imakowych (toczenie zewnętrzne) – System D Pafana:

DCLNR/L 2020K12

DCLNR 2020K12

DCLNL 2020K12

DCLNR/L 2525M12

DCLNR 2525M12

DCLNL 2525M12

DCLNR/L 3232P12

DCLNR 3232P12

DCLNL 3232P12

DDJNR/L 2020K15

DDJNR 2020K15

DDJNL 2020K15

DDJNR/L 2525M15

DDJNR 2525M15

DDJNL 2525M15

DDJNR/L 3232P15

DDJNR 3232P15

DDJNL 3232P15

DSSNR/L 2020K12

DSSNR 2020K12

DSSNL 2020K12

DSSNR/L 2525M12

DSSNR 2525M12

DSSNL 2525M12

DSSNR/L 3225P12

DSSNR 3225P12

DSSNL 3225P12

DTGNR/L 2020K16

DTGNR 2020K16

DTGNL 2020K16

DTGNR/L 2525M16

DTGNR 2525M16

DTGNL 2525M16

DTGNR/L 3225P16

DTGNR 3225P16

DTGNL 3225P16

DTJNR/L 2020K16

DTJNR 2020K16

DTJNL 2020K16

DTJNR/L 2525M16

DTJNR 2525M16

DTJNL 2525M16

DTJNR/L 3225P16

DTJNR 3225P16

DTJNL 3225P16

DWLNR/L 2020K06

DWLNR 2020K06

DWLNL 2020K06

DWLNR/L 2020K08

DWLNR 2020K08

DWLNL 2020K08

DWLNR/L 2525M08

DWLNR 2525M08

DWLNL 2525M08

DWLNR/L 3225P08

DWLNR 3225P08

DWLNL 3225P08

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE (WYMIENNE) PAFANA.

Płytki skrawające wieloostrzowe w kształtach:

Dostępne na stronach Katalogu wyrobów Pafana edycja 07/2020.

CN.. 1204..

DN.. 1506..

SN.. 1204..

TN.. 1604..

WN.. 0804..

Dostępne gatunki płytek Pafana:

Kształt płytki C.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BP30S,BP35S – do stali, gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję ,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki D.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki S.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S, BP35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S – do żeliwa,

Łamacz ZSZ gatunek BP35A – do stali,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

                                   FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych,

 Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki T.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ER/EL gatunek BP30A – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję ,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki W.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S, BP35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A – do stali, gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

                            gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Dostępny asortyment noży tokarskich składanych wytaczaków (toczenie wewnętrzne),

wytaczaki z chwytem szlifowanym  – system D Pafana:

A25R-DCLNR/L 12

A25R-DCLNR 12

A25R-DCLNL 12

A32S-DCLNR/L 12

A32S-DCLNR 12

A32S-DCLNL 12

A20Q-DTFNR/L 16

A20Q-DTFNR 16

A20Q-DTFNL 16

A25R-DTFNR/L 16

A25R-DTFNR 16

A25R-DTFNL 16

A32S-DTFNR/L 16

A25R-DTFNR 16

A25R-DTFNL 16

A40T-DTFNR/L 16

A40T-DTFNR 16

A40T-DTFNL 16

A25R-DWLNR/L 08

A25R-DWLNR 08

A25R-DWLNL 08

A32S-DWLNR/L 08

A32S-DWLNR 08

A32S-DWLNL 08

A40V-DWLNR/L 08

A40V-DWLNR 08

A40V-DWLNL 08

 (wytaczaki o średnicach d = 16-32 mm są wyposażone w korek uszczelniający doprowadzenie chłodziwa do strefy obróbki)

uwaga! – noże tokarskie składane z systemem doprowadzenia chłodziwa do strefy obróbki.

PŁYTKI WIELOOSTRZOWE (WYMIENNE) PAFANA.

Płytki skrawające wieloostrzowe w kształtach:

Dostępne na stronach  Katalogu wyrobów Pafana edycja 07/2020.

CN.. 1204.

TN.. 1604..

WN.. 0804..

Dostępne gatunki płytek Pafana:

Kształt płytki C.

Łamacz SSP gatunek BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BP30S,BP35S – do stali, gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP20S, BP30S – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki T.

Łamacz SSP gatunek BP20S, BP30S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ER/EL gatunek BP30A – do stali,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz EN gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

Kształt płytki W.

Łamacz SSP gatunek Bp20S, BP30S, Bp35S – do stali, gatunek BK20S do żeliwa,

Łamacz SS gatunek BP30A, BP35A – do stali,

Łamacz ZSP gatunek BK10S, BK20S – do żeliwa,

Łamacz ZSS gatunek BP30S – do stali,

Łamacz ZSZ gatunek BP30A – do stali, gatunek BK20S – do żeliwa,

Łamacz DNP gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek FM20A – do stali odpornej na korozję,

                            gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STK gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz STR gatunek FM30S – do stali odpornej na korozję,

Łamacz SU gatunek FK25W – do stali odpornej na korozję,

Łamacz FN-DNE gatunek NK20M – do aluminium,

Łamacz STE gatunek FM10I, FM15I – do materiałów trudnoobrabialnych.

CZĘŚCI ZAMIENNE SYSTEM – „D “ – PAFANA.

Asortyment części zamiennych:

Płytka podporowa – 123.26-622,

Płytka podporowa – 171.66-624,

Płytka podporowa – 175.10-621,

Płytka podporowa – DWN-08,

Śruba mocująca płytkę podporową – DSS-5,

Śruba mocująca płytkę podporową – 174.10-650,

Docisk – DC-4,

Docisk – DC-5,

Śruba  docisku – DS-4,

Śruba  docisku – DS-5,

Sprężyna – DP-4,

Sprężyna – DP-5,

Klucz – 2SMS,.

Klucz – 3SMS

DOSTĘPNOŚĆ.

CAŁY ASORTYMENT DOSTĘPNY  Z MAGAZYNU PAFANA.

ZAPRASZAMY.

Zapraszamy do współpracy i do zakupów oczywiście, to stabilny, wytrzymały system

sprawdzi się w wielu działaniach obróbkowych w Państwa firmie.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/


3.1. MODUŁOWY SYSTEM WYTACZARSKI  “MULTI PAFANA”.

ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10300.       

MODUŁOWY SYSTEM WYTACZARSKI  “MULTI PAFANA”.

ZALETY I ZASTOSOWANIE:

  1. Uniwersalność – możliwość zamocowania na tych samych chwytach głowic wytaczarskich zgrubnych i dokładnych – w całym zakresie średnic.

2. Sztywność – wysoka sztywność całego zestawu wytaczarskiego.

3. Możliwość zwiększenia długości wytaczania poprzez np. zastosowanie dwóch przedłużek.

4. Zastosowanie standardowych płytek wieloostrzowych (ISO).

5. Tymi samymi narzędziami można realizować:

A. Wytaczanie dwuostrzowe  – duża wydajność skrawania.  

B. Wytaczanie jednoostrzowe.

C. Wytaczanie stopniowe.

Informacje wymagane do konfiguracji MODUŁOWEGO SYSTEMU WYTACZARSKIEGO „MULTI PAFANA”:

– Rodzaj chwytu,

– Zakres średnic do wytaczania,

– Długość wytaczania,

– Rodzaj obróbki,

– Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie obrabiarki,

– Obrabiany materiał.

Tak skonfigurowane zapytanie trafiając do Doradcy Techniczno-Handlowego Pafana umożliwia dobranie do potrzeb obróbkowych Klienta właściwe narzędzie do wytaczania.

Zapraszamy: link do Mapy Regionów Działania Doradców Techniczno-Handlowych PAFANA S.A.

JEDNYM Z ELEMENTÓW SYTEMU WYTACZARSKIEGO „MULTIPAFANA” JEST  ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10300.

Korzyści dla klienta:

1.           Szeroki zakres wytaczania od 10 do 300 mm .

2.           Dokładność wytaczania 0,02 mm na średnicy .

3.           Głowica jest kompatybilna i  montowana do chwytów wytaczarskich z

             systemu wytaczarskiego MULTI PAFANA .

 4.          Profesjonalne wyposażenie zestawu umożliwia wykonanie :

     – wytaczania otworów w zakresie 10 do 300 mm,

     – wytaczania wstecznego ( zwrotnego) od 94 do 300 mm,

     – obtaczania powierzchni walcowych (czopów)  do 86 mm.

5.  W nożach wytaczarskich będących na wyposażeniu głowicy  montowane są płytki

      wg. ISO typ

              – CC.. 0602…

              – CC.. 09T3…

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ:

ZESTAW ZAPAKOWANY W TRWAŁE OPAKOWANIE  W FORMIE WALIZKI.

ASORTYMENT:

GŁOWICA WYTACZARSKA  NWGW10300

NOŻE WYTACZARSKIE:

NWN SCLCL09-135

NWN SCLCL09-92

NWN SCLCR09-135

NWN SCLCR09-92

PŁYTKI PAFANA CC.. 09T3…

CCMT 09T302 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T304 SDS BP20S (P), BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T308 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T304 SSP BP20S (P),  BP30S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 09T308 SSP BP20S (P),  BP30S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 09T304 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T308 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T304 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T308 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCGT 09T304 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T302 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T308 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T304 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 09T308 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 09T300 DD FM20A (M).

NOŻE WYTACZARSKIE:

NWN SCLCR06-75

NWN SCLCR06-40

PŁYTKI PAFANA CC.. 0602…

CCMT 060202 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 060204 SDS BP20S (P), BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 060204 SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 060208 SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 060204 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060208 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060204 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060208 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCGT 060201 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 060202 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 060204 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 060201 DD FM20A (M).

CHWYTY:

NWHA40 – 63U

NWHA50 – 63U

NWBT40 – 63U

NWBT50 – 63U

NWHR40 – 63U

NWHR50 – 63U

NWMC5 – 63UR

NWMC6 – 63UR

NWHSKA63 – 63UR

NWHSKA100 – 63UR

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

ZAPRASZAMY.

DZIAŁ MARKETINGU I EKSPORTU PFN PAFANA S.A.


3.1. MODUŁOWY SYSTEM WYTACZARSKI  “MULTI PAFANA”.

   ZESTAW WYTACZARSKI NWGW 10150.                                   

Korzyści dla klienta:

1.           Szeroki zakres wytaczania od 10 do 150 mm .

2.           Dokładność wytaczania 0,02 mm na średnicy .

3.           Głowica jest kompatybilna i  montowana do chwytów wytaczarskich z  

             systemu wytaczarskiego MULTI PAFANA .

 4.          Profesjonalne wyposażenie zestawu umożliwia wykonanie :

     – wytaczania otworów w zakresie 10 do 150 mm,

     – wytaczania wstecznego ( zwrotnego) od 94 do 150 mm,

     – obtaczania powierzchni walcowych (czopów)  o średnicach do Ø45 i

       długości do 40 mm.

5.  W nożach wytaczarskich będących na wyposażeniu głowicy  montowane są

      płytki wg. ISO typ – CC..0602…, – CC..09T3….

ZAKRESY ZASTOSOWAŃ:

ZESTAW ZAPAKOWANY W TRWAŁE OPAKOWANIE  W FORMIE WALIZKI:

ASORTYMENT:

GŁOWICA WYTACZARSKA  NWGW10150

NOŻE WYTACZARSKIE:NWN SCLCR06-40-16

NWN SCLCR06-50-16

PŁYTKI PAFANA: CC..0602…

CCMT 060202 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 060204 SDS BP20S (P), BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 060204 SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 060208 SSP BP30S (P), BP35S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 060204 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060208 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060204 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 060208 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCGT 060201 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 060202 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 060204 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 060201 DD FM20A (M).

NOŻE WYTACZARSKIE:

NWN SCLCR09-87-16

NWN SCLCL09-67-16

PŁYTKI PAFANA: CC..09T3…

CCMT 09T302 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T304 SDS BP20S (P), BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T308 SDS BP30S (P), FM30S (M),

CCMT 09T304 SSP BP20S (P),  BP30S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 09T308 SSP BP20S (P),  BP30S (P), FM30S (M), BK20S (K),

CCMT 09T304 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T308 SS BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T304 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCMT 09T308 SW1 BP30A (P), BP35A (P),

CCGT 09T304 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T302 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T308 FN-AP NK10A (K(N)),

CCGT 09T304 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 09T308 FN-AL NK15A (K(N)),

CCGT 09T300 DD FM20A (M).

CHWYTY:

NWHA40 – 63U

NWHA50 – 63U

NWBT40 – 63U

NWBT50 – 63U

NWHR40 – 63U

NWHR50 – 63U

NWMC5 – 63UR

NWMC6 – 63UR

NWHSKA63 – 63UR

NWHSKA100 – 63UR

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

ZAPRASZAMY.

DZIAŁ MARKETINGU I EKSPORTU PFN PAFANA S.A.


STRONG BLADE SYSTEM.

NOŻE TOKARSKIE SKŁADANE DO PRZECINANIA, WCINANIA, ROWKOWANIA.

Listwa 155.19-..-.

ZASTOSOWANIE:

Noże tokarskie składane przecinaki listwowe 155.19-..-. z płytkami wymiennymi PSN mocowanymi siłami sprężystości to nowoczesne narzędzia służące do przecinania detali o dużych średnicach i wykonywania głębokich wcięć promieniowych. Płytka mocowana jest w gnieździe noża  przy użyciu specjalnego klucza (155.19-KLUCZ) którym „rozwieramy” powierzchnie mocujące.

PŁYTKI PAFANA: PSN…

ASORTYMENT:

LISTWA 155.19-20-2

PŁYTKI PAFANA: PSN 2,00S-0,20M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K), PSN 2,00F-0,20ALU NK15A (K(N)).

OPRAWKI: PTNn20, PTND20-26, PTND25-26

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-20-3

PŁYTKI PAFANA: PSN 3,00S-0,30M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K), PSN 3,00F-0,30ALU NK15A (K(N)).                                                                                                                                                                                                                               

OPRAWKI: PTNn20, PTND20-26, PTND25-26.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-20-4

PŁYTKI PAFANA: PSN 4,00S-0,40M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K), PSN 4,00F-0,40ALU NK15A (K(N)).

OPRAWKI: PTNn20, PTND20-26, PTND25-26.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-25-2

PŁYTKI PAFANA: PSN 2,00S-0,20M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K),  PSN 2,00F-0,20ALU NK15A (K(N)).

OPRAWKI: PTND20-32,  PTND25-32,  PTNn20-32,  PTNn25-32.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-25-3

PŁYTKI PAFANA: PSN 3,00S-0,30M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K), PSN 3,00F-0,30ALU NK15A (K(N)).

OPRAWKI: PTND20-32,  PTND25-32,  PTNn20-32,  PTNn25-32.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-25-4

PŁYTKI PAFANA: PSN 4,00S-0,40M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K),  PSN 4,00F-0,40ALU NK15A (K(N)).

OPRAWKI: PTND20-32,  PTND25-32  PTNn20-32,  PTNn25-32.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

LISTWA 155.19-25-5

PŁYTKI PAFANA: PSN 5,00S-0,40M2 BP35H (P), FP40H (P), FP40H (M), BP35H (K).

OPRAWKI: PTND 20-32,  PTND25-32  PTNn20-32,  PTNn25-32.

KLUCZ SPECJALNY: 155.19-KLUCZ.

ZALETY:

Ustalenie płytki na dwóch powierzchniach pryzmatycznych i jednej powierzchni płaskiej z jednoczesnym zamocowaniem siłami sprężystości pozwala uzyskać bardzo dobrą sztywność, dokładność i powtarzalność mocowania, co zapewnia trwałość płytki wymiennej, i całego narzędzia.

1. Do mocowania przecinaków listwowych 150.19-..-., 151.19-..-., 155.19-..-. należy stosować oprawki

    PTND oraz PTNn.

2. Jednym z najważniejszych warunków poprawnej pracy przecinaków jest zapewnienie  prostopadłego  ustawienia narzędzia w stosunku do osi przedmiotu obrabianego – rys. 1.

    Krawędź skrawająca powinna być ustawiona w stosunku do osi przedmiotu obrabianego na  wysokości +/-0,1 (korzystniejsze jest ustawienie powyżej osi) – rys. 2.  

W czasie obróbki należy obficie podawać chłodziwo bezpośrednio na krawędź skrawającą.

zobacz katalog on-line PAFANA: http://pafana.elkat.eu/#0

zobacz nowości PAFANA: https://pafana.pl/produkty/nowosci/

Przygotował: Zdzisław Pawlak p.o. Kierownika Działu Marketingu i Eksportu PFN PAFANA S.A.

Pabianice, 10.01.2023r.

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

    Formularz kontaktowy