POIR UE
PAFANA S.A. BENEFICJENTEM PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Postępowanie reklamacyjne

Pafana – źródłem twojego sukcesu

 1. PFN PAFANA S.A. udziela gwarancji  nabywcom  swoich towarów, że każdy produkt wykonany i dostarczony przez Spółkę winien być wolny od wad produkcyjnych i materiałowych
 2. W przypadku nie spełnienia warunków gwarancji przedstawionej w pkt 1, PFN PAFANA S.A zobowiązuje się do naprawy bądź bezpłatnej wymiany lub zastosowania dodatkowego opustu cenowego lub  do sporządzenia faktury korekty na reklamowany towar.

 3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje PFN PAFANA S.A.

 4. Reklamacja z tytułu widocznych wad jakościowych oraz z tytułu wad ilościowych musi być złożona w terminie 14 dni od daty zakupienia towaru. Reklamacja złożona po tym terminie zostanie odrzucona.

 5. Reklamacja z tytułu ukrytych wad jakościowych nie może być złożona po upływie 12 miesięcy od daty zakupu towaru w PFN PAFANA S.A.

 6. Reklamowany towar użytkownik powinien dostarczyć na swój koszt do miejsca, w którym dokonał zakupu, tj. punktu handlowego obsługiwanego przez autoryzowanego przedstawiciela handlowego ( w przypadku zakupu bezpośrednio od przedstawiciela) lub do siedziby PFN PAFANA S.A. ( w przypadku zakupu bezpośrednio w siedzibie Spółki) – wraz z pisemną informacją o:
  a) zastosowanych parametrach obróbki (prędkość skrawania, posuw),
  b) obrabiarce (konwencjonalna czy CNC),
  c) rodzaju obrabianego materiału,|
  d) rodzaju stosowanej obróbki,

 7. PFN PAFANA S.A. dokona oceny   reklamowanego towaru zgodnie z wewnętrzna procedurą PJŚ 8.3/02 wg ISO
  9001:2000 i na tej podstawie ustali czy reklamacja jest zasadna czy nie. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14
  dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby PFN PAFANA S.A. reklamowanego towaru wraz z informacją o której mowa w  pkt. 6 oraz kserokopią faktury zakupu towaru.

Pabianice dn. 01.03.2021 r.

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
mgr Bartosz Szaradowski

Kontakt:

Agnieszka Maczugowska:  tel: 42 212 83 09, tel: 695 735 118, e-mail: handlowy@pafana.pl

Tomasz Janczyk:  tel: 42 226 09 31,  tel: 695 240 787, e-mail: handlowy@pafana.pl

UWAGA!  Do pobrania arkusz:

Jak się z nami skontaktować?

Pabianicka Fabryka Narzędzi “PAFANA” Spółka Akcyjna.

SIEDZIBA
ul. Warszawska 75, 95-200 PABIANICE

SEKRETARIAT
tel.: 506 293 584
tel.: 42 215 58 23
e-mail: pfn@pafana.pl

Nr KRS: 0000165823, NIP:731-14-31-510, REGON:471473481,
Kapitał zakładowy: 2.043.400,00 zł.

     

  Formularz kontaktowy